Chính sách về quyền riêng tư

Chính sách bảo mật:

chính sách bảo mật cho trang web bán búp bê blytheCảm ơn bạn đã ghé thăm chính sách bảo mật của chúng tôi. Đây là BlytheCần bán búp bê BlytheCó thể vận hành ThisIsBlythe.com và có thể vận hành các trang web khác. Đây là chính sách của Blythe để tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của chúng tôi.

Trang web Khách thăm

Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, This Is Blythe thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân của loại trình duyệt web và máy chủ thường có sẵn, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu khách truy cập. Đây là mục đích của Blythe trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập này của Blythe sử dụng trang web của mình. Thỉnh thoảng, This Is Blythe có thể phát hành thông tin không nhận dạng cá nhân trong tổng hợp, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

Đây là Blythe cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và người dùng để lại nhận xét trên blog / trang web ThisIsBlythe.com. Đây là Blythe chỉ tiết lộ địa chỉ IP người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ địa chỉ IP của người bình luận và địa chỉ email được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog / trang web nơi các bình luận đã được để lại.

Thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào trang web này là Blythe chọn tương tác với Đây là Blythe theo cách yêu cầu Đây là Blythe để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà This Is Blythe tập hợp tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại ThisIsBlythe.com để cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người tham gia giao dịch với This Is Blythe được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Trong mỗi trường hợp, This Is Blythe chỉ thu thập những thông tin đó khi cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với This Is Blythe. Đây là Blythe không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với lời cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Tổng hợp thống kê

Đây là Blythe có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Đây là Blythe có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, This Is Blythe không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây.

Bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân Một số

Đây là Blythe chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình mà tôi cần biết thông tin đó để xử lý thông tin này thay mặt cho Blythe này hoặc cung cấp dịch vụ tại đây Là các trang web của Blythe, và (ii) đã đồng ý không tiết lộ nó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết có thể được đặt bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng trang web This Is Blythe, bạn đồng ý chuyển thông tin đó cho họ. Đây là Blythe sẽ không thuê hoặc bán thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Khác với nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết, như được mô tả ở trên, Đây là Blythe tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân chỉ để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu chính phủ khác, hoặc khi Blythe tin vào điều tốt niềm tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của This Is Blythe, bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web This Is Blythe và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, Đây là Blythe đôi khi có thể gửi email cho bạn để biết về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ cập nhật cho bạn những gì đang diễn ra với đây là Blythe và các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn gửi cho chúng tôi một yêu cầu (ví dụ qua email hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản nó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc trả lời yêu cầu của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ người dùng khác. Đây là Blythe thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.

Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Đây là Blythe sử dụng cookie để giúp This Is Blythe xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web This Is Blythe và tùy chọn truy cập trang web của họ. Đây là Blythe khách truy cập không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng trang web Đây là Blythe của Công ty, với nhược điểm là một số tính năng của trang web This Is Blythe có thể không hoạt động đúng nếu không có sự trợ giúp của bánh quy.

Kinh doanh Chuyển

Nếu Đây là Blythe, hoặc thực chất là tất cả tài sản của nó, đã bị mua hoặc trong trường hợp không chắc là This Is Blythe bị phá sản hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển tiền như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua This Is Blythe nào cũng có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bìa việc sử dụng cookie của This Is Blythe và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Chính sách bảo mật thay đổi

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng Đây là Blythe có thể thay đổi Chính sách bảo mật theo thời gian và theo quyết định riêng của Blythe của Công ty này. Đây là Blythe khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật của nó không. Nếu bạn có tài khoản ThisIsBlythe.com, bạn cũng có thể nhận được một cảnh báo thông báo cho bạn về những thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.

Giỏ hàng

×