ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราให้บริการกับคุณอาจมีการประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ นอกจากนี้คุณจะเชื่อฟังกฎแนวทางนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับบริการดังกล่าวก่อนที่คุณจะใช้พวกเขา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดก็ได้

ก่อนที่จะดำเนินการต่อโปรดอ่านข้อตกลงนี้เพราะการเข้าถึงการเรียกดูหรือใช้เว็บไซต์ระบุว่าข้อตกลงของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้

คุณจะไม่สามารถอัปโหลดแจกจ่ายหรือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ใด ๆ เนื้อหาข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ว่า (ก) รวมถึงข้อบกพร่องใด ๆ ไวรัสเวิร์มประตูกับดักม้าโทรจันหรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือคุณสมบัติ; (ข) เป็นหมิ่นประมาทข่มขู่หมิ่นประมาทลามกอนาจารลามกอนาจารพินิจพิเคราะห์หรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาใด ๆ ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ที่อาจนำมาใช้นั้น หรือ (ค) ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการความลับทางการค้าหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ  www.thisisblythe.com อาจทำให้คุณมีบัตรประจำตัวบัญชีและรหัสผ่านเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้บางส่วนของเว็บไซต์นี้ แต่ละครั้งที่คุณใช้รหัสผ่านหรือบัตรประจำตัวจะถือว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และ  www.thisisblythe.com มีหน้าที่ในการตรวจสอบแหล่งที่มาของการเข้าถึงดังกล่าวใด ๆ หรือการใช้เว็บไซต์ไม่มี

โดยการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ผ่านการใช้งานเว็บไซต์คุณรับรองว่าคุณจะ 18 ปีหรืออายุมากกว่า หากคุณอยู่ภายใต้การ 18 ปีโปรดใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ขอมอบให้แก่คุณ จำกัด เพิกถอนไม่สามารถโอนและไม่ผูกขาดใบอนุญาตในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์โดยการแสดงบนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการช้อปปิ้งและไม่ได้สำหรับการใด ๆ ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือใช้ในนามของบุคคลที่สามใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างชัดเจนโดย  www.thisisblythe.com ล่วงหน้า. ละเมิดข้อตกลงนี้จะส่งผลให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตทันทีที่ได้รับในวรรคนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริษัทของเราล่วงหน้า วัสดุทั้งหมด รวมทั้งรูปภาพ ข้อความ This Is Blythe รีวิวภาพประกอบ การออกแบบ ไอคอน รูปถ่าย โปรแกรม คลิปเพลงหรือการดาวน์โหลด คลิปวิดีโอ และเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้งานข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้บนไซต์ในเชิงพาณิชย์หรือใช้ไซต์เพื่อประโยชน์ของธุรกิจอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการ ยุติบัญชี และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากเราเชื่อว่าการดำเนินการของลูกค้าละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของเรา คุณไม่สามารถทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง ขาย ให้เช่า ส่ง สร้างงานลอกเลียนแบบ แปล แก้ไข วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริษัทของเราเป็นลายลักษณ์อักษร .

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ได้โดยทุกคนที่ใช้รหัสผ่านและบัตรประจำตัวมอบหมายให้คุณหรือไม่ว่าการเข้าถึงดังกล่าวและการใช้เว็บไซต์นี้เป็นผู้มีอำนาจจริงโดยคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสื่อสารและการส่งทั้งหมด และภาระผูกพันทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงภาระผูกพันทางการเงิน) ที่เกิดขึ้นผ่านการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าว คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยและความลับของรหัสผ่านและบัตรประจำตัวมอบหมายให้คุณ คุณจะต้องแจ้งทันที  www.thisisblythe.com ไม่ได้รับอนุญาตในการใช้รหัสผ่านหรือบัตรประจำตัวของคุณหรือมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดคุกคามความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้

ด้านบน

ตะกร้าช้อปปิ้ง

×