பிரஸ்

இது பிளைட் பொது பிரஸ் பக்கங்கள்


ஃபோர்ப்ஸ்

https://www.forbes.com


பிபிசி

http://www.bbc.co.uk


பிபிசி

https://www.bbc.co.uk/


நியூ யார்க்கர்:

http://www.newyorker.com


தி கார்டியன் - செய்தி 1
சோஃபி எல்லிஸ்-பெக்ஸ்டர்


தி கார்டியன் - செய்தி 2

https://www.theguardian.com


Inhabitat

http://inhabitat.com


பட்டியல்கள்

http://catalogs.com


ஹெய்டி வாழ்க்கை

https://www.lifewithheidi.com


அம்மா வலைப்பதிவு சமூகம்

https://momblogsociety.com


கலை தினசரி

http://artdaily.com

1 ஐ அழுத்தவும்

ஸினா

வணிக வண்டி

×