Användarvillkor

Användarvillkor:

Villkor för service för blythe docka till saluFöljande användarvillkor och villkor reglerar all användning av ThisIsBlythe.com webbplats och allt innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via webbplatsen (tillsammans, webbplatsen). Webbplatsen ägs och drivs av Blythe Dolls For Sale Company ("Blythe Dolls For Sale"). Webbplatsen erbjuds under förutsättning att du accepterar alla ändringar av alla användarvillkor och villkoren i detta dokument samt alla andra regler, policyer (inklusive, utan begränsning, Blythe Dolls For Sale Companys sekretesspolicy) och förfaranden som kan publiceras från tidpunkten till tid på denna webbplats av Blythe Dolls For Sale (gemensamt "avtalet").

Läs igenom detta avtal noggrant innan du öppnar eller använder webbplatsen. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande av Blythe Dolls For Sale är acceptans uttryckligen begränsad till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gamla.

 1. Ditt ThisIsBlythe.com-konto och webbplats. Om du skapar en blogg / webbplats på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och blogg och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår under kontot och andra åtgärder som vidtas i samband med bloggen. Du får inte beskriva eller tilldela sökord till din blogg på ett vilseledande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som syftar till att handla på andras namn eller rykte, och Blythe Dolls For Sale kan ändra eller ta bort eventuella beskrivningar eller nyckelord som den anser olämpliga eller olaglig eller på annat sätt sannolikt orsaka Blythe Dolls For Sale ansvar. Du måste genast meddela Blythe Dolls För försäljning av obehöriga användningar av din blogg, ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Blythe Dolls For Sale är inte ansvarig för några handlingar eller försummelser från dig, inklusive eventuella skador som uppkommit till följd av sådana handlingar eller försummelser.
 2. Ansvar för bidragsgivare. Om du använder en blogg, kommenterar på en blogg, skickar material till webbplatsen, postar länkar på webbplatsen eller på annat sätt gör (eller tillåter tredje part att göra) material tillgängligt via webbplatsen (något sådant material, "innehåll" ), Du är helt ansvarig för innehållet i och eventuella skador som härrör från det innehållet. Detta är fallet oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, en ljudfil eller datorprogram. Genom att göra innehåll tillgängligt kan du garantera att
  • Nedladdning, kopiering och användning av innehållet kommer inte att kränka de ägarskyddade rättigheterna, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärke eller handelshemliga rättigheter hos någon tredje part.
  • Om din arbetsgivare har rättigheter till immateriella rättigheter du skapar har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att lägga in eller göra innehållet tillgängligt, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) Alla rättigheter i eller till innehållet
  • Du har fullgjort alla tredjepartslicenser som gäller innehållet och har gjort allt som krävs för att framgångsrikt kunna vidarebefordra till slutanvändarna alla nödvändiga villkor
  • Innehållet innehåller inte eller installerar virus, maskar, malware, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll.
  • Innehållet är inte spam, är inte maskin- eller slumpmässigt genererad och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik till tredje parts webbplatser eller öka sökmotorns rankning på tredje parts webbplatser eller för att fortsätta olagliga handlingar (t.ex. Som phishing) eller vilseleda mottagare om källan till materialet (t.ex. spoofing);
  • Innehållet är inte pornografiskt, innehåller inga hot eller uppmuntrar våld mot enskilda personer eller enheter, och strider inte mot tredje parts privatliv eller reklamrättigheter.
  • Din blogg blir inte annonserad via oönskade elektroniska meddelanden som spam-länkar i nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade marknadsföringsmetoder.
  • Din blogg heter inte på ett sätt som vilseleder dina läsare att tro att du är en annan person eller ett företag. Exempelvis är din blogg webbadress eller namn inte namnet på en annan person än dig själv eller annat företag än din egen; och
  • du har, när det gäller innehåll som innehåller datorkod, korrekt kategoriseras och / eller beskrivs materialets art, natur, användningsområden och effekter, oavsett om det begärs av Blythe Dolls For Sale eller på annat sätt.

  Genom att skicka innehåll till Blythe Dolls For Sale för att inkludera på din webbplats ger du Blythe Dolls For Sale en världsomspännande, royaltyfri och icke-exklusiv licens för att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehållet enbart för att visa , distribuera och marknadsföra din blogg. Om du tar bort innehåll kommer Blythe Dolls For Sale att använda rimliga ansträngningar för att ta bort den från webbplatsen, men du bekräftar att caching eller referenser till innehållet inte får göras omedelbart otillgänglig.

  Utan att begränsa några av dessa förklaringar eller garantier har Blythe Dolls For Sale rätt (men inte skyldigheten) att, i Blythe Dolls For Sale Company, eget gottfinnande (i) vägra eller ta bort innehåll som i Blythe Dolls For Sale Company rimliga åsikt , bryter mot någon Blythe Dolls For Sale-politik eller är på något sätt skadlig eller motbjudande, eller (ii) avslutar eller nekar tillgång till och användning av Webbplatsen till någon enskild person eller enhet av någon anledning, i Blythe Dolls For Sale Company eget gottfinnande. Blythe Dolls For Sale har ingen skyldighet att betala tillbaka tidigare betalade belopp.

 3. Betalning och förnyelse.
  • Allmänna villkor.
   Genom att välja en produkt eller tjänst, accepterar du att betala Blythe Dolls For Sale den engångs och / eller månatliga eller årliga abonnemangsavgifterna (ytterligare betalningsvillkor kan inkluderas i annan kommunikation). Prenumerationsbetalningar debiteras före förfallodagen den dag du registrerar dig för en Uppgradering och kommer att täcka användningen av den tjänsten för en månads- eller årlig prenumerationsperiod enligt vad som anges. Betalningar återbetalas inte.
  • Automatisk förnyelse.
   Om du inte meddelar Blythe Dolls To Sale före utgången av den gällande prenumerationsperioden som du vill avbryta en prenumeration, kommer din prenumeration automatiskt att förnyas och du tillåter oss att samla den då gällande årliga eller månatliga prenumerationsavgiften för en sådan prenumeration (såväl som eventuella skatter) med hjälp av alla kreditkort eller annan betalningsmekanism vi har på rekord för dig. Uppgraderingar kan när som helst avbrytas genom att skicka din förfrågan till Blythe Dolls For Sale skriftligen.
 4. Tjänster.
  • avgifter; Betalning. Genom att anmäla dig till ett Tjänster konto accepterar du att betala Blythe Dolls For Sale gällande installationsavgifter och återkommande avgifter. Gällande avgifter kommer att faktureras från och med den dag då dina tjänster är etablerade och före användning av sådana tjänster. Blythe Dolls For Sale förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor och avgifter på trettio (30) dagar före skriftlig uppsägning till dig. Tjänster kan annulleras av dig när som helst på trettio (30) dagar skriftligt meddelande till Blythe Dolls For Sale.
  • Stöd. Om din tjänst innehåller åtkomst till prioriterat e-postsupport. "E-postsupport" betyder möjligheten att begära support för teknisk support via e-post när som helst (med rimliga ansträngningar från Blythe Dolls For Sale för att svara inom en arbetsdag) angående användningen av VIP-tjänsterna. "Prioritet" betyder att stöd prioriterar stöd för användare av standarden eller gratis ThisIsBlythe.com-tjänsterna. Allt stöd kommer att tillhandahållas i enlighet med Blythe Dolls For Sale-standardtjänster, rutiner och policyer som förklaras i denna användarvillkorssida.
 5. Ansvar för webbplatsbesökare. Blythe Dolls For Sale har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorprogram, publicerat på webbplatsen och kan därför inte ansvara för materialets innehåll, användning eller effekter. Genom att använda webbsidan representerar Blythe Dolls For Sale inte eller innebär att den godkänner materialet där det publiceras eller att det anser att sådant material är korrekt, användbart eller icke skadligt. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla innehåll som är stötande, oanständigt eller på annat sätt anstötligt, såväl som innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska misstag och andra fel. Webbplatsen kan också innehålla material som bryter mot integritets- eller publicitetsrättigheterna eller strider mot immateriella rättigheter och andra äganderättigheter från tredje part eller om nedladdning, kopiering eller användning av dessa är föremål för ytterligare villkor för service och villkor, angivna eller oskrivna . Blythe Dolls For Sale frånsäger sig något ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av användningen av webbplatsens besökare eller från eventuell nedladdning av de besökare av innehåll som publicerats.
 6. Innehåll Skickat på andra webbplatser. Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorprogram, tillgänglig via de webbplatser och webbsidor som ThisIsBlythe.com länkar till, och som länkar till ThisIsBlythe.com. Blythe Dolls For Sale har ingen kontroll över de webbplatser som inte är Blythe Dolls For Sale och webbsidor och ansvarar inte för innehållet eller användningen av dem. Genom att länka till en icke-Blythe Dolls For Sale webbplats eller webbsida, representerar Blythe Dolls For Sale inte eller innebär att den stöder sådan webbplats eller webbsida. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Blythe Dolls For Sale frånsäger sig något ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av din användning av webbplatser som inte är Blythe Dolls For Sale och webbsidor.
 7. Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Som Blythe Dolls For Sale ber andra att respektera sina immateriella rättigheter respekterar den andras immateriella rättigheter. Om du anser att materialet som finns på eller kopplas till av ThisIsBlythe.com kränker din upphovsrätt, uppmuntras du att meddela Blythe Dolls For Sale i enlighet med Blythe Dolls For Sale Company: s DMCA-policy (Digital Millennium Copyright Act). Blythe Dolls For Sale kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive vad som krävs eller lämpligt, genom att ta bort det intrång som materialet inaktiverar eller inaktivera alla länkar till det överträdande materialet. Blythe Dolls For Sale kommer att upphöra en besökares tillgång till och användning av webbplatsen om besökaren, under lämpliga omständigheter, är fast besluten att vara en upprepad inkräktare av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter till Blythe Dolls For Sale eller andra. Vid en sådan uppsägning har Blythe Dolls For Sale ingen skyldighet att återbetala belopp som tidigare betalats till Blythe Dolls For Sale.
 8. Immateriell äganderätt. Detta avtal överförs inte från Blythe Dolls For Sale till dig någon Blythe Dolls For Sale eller tredje parts immateriella rättigheter, och okej, titel och intresse för och till sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) enbart med Blythe Dolls For Sale. Blythe Dolls For Sale, ThisIsBlythe.com, ThisIsBlythe.com-logotypen och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med ThisIsBlythe.com eller Webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Blythe Dolls For Sale eller Blythe Dolls Till salu Företagets licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken tillhörande andra tredje parter. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rättighet eller licens för att reproducera eller på annat sätt använda några Blythe Dolls For Sale eller tredje parts varumärken.
 9. Reklam. Blythe Dolls For Sale förbehåller sig rätten att visa annonser på din blogg om du inte har köpt ett annonsfritt konto.
 10. Erkännande. Blythe Dolls For Sale förbehåller sig rätten att visa tillskrivnings länkar som "Blog på ThisIsBlythe.com," temaförfattare och typsnittsskrivning i din bloggfotboll eller verktygsfält.
 11. Partner Products. Genom att aktivera en partnerprodukt (t.ex. tema) från en av våra partners, godkänner du den partnerens användarvillkor. Du kan när som helst välja bort sina användarvillkor genom att deaktivera partnerprodukten.
 12. Domännamn. Om du registrerar ett domännamn, använder eller överför ett tidigare registrerat domännamn, bekräftar du och godkänner att användningen av domännamnet också omfattas av Policyn för Internet Corporation för tilldelade namn och nummer ("ICANN"), inklusive deras Registreringsrättigheter och ansvar.
 13. Förändringar. Blythe Dolls For Sale förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera detta avtal för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar av detta avtal har skickats ut innebär godkännande av dessa ändringar. Blythe Dolls For Sale kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska omfattas av användarvillkoren och villkoren i detta avtal.
 14. Uppsägning. Blythe Dolls For Sale kan när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning säga upp din tillgång till hela eller någon del av webbplatsen, omedelbart, omedelbart. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt ThisIsBlythe.com-konto (om du har en), kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Trots det ovanstående kan du, om du har ett betalt betalkonto, endast avslutas av Blythe Dolls For Sale om du väsentligt bryter mot detta avtal och misslyckas med att bota sådant brott inom trettio (30) dagar från Blythe Dolls For Sale Companys meddelande till dig därav; förutsatt att Blythe Dolls For Sale kan säga upp webbplatsen omedelbart som en del av en generell avstängning av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som enligt deras natur bör övergå uppsägning ska överstiga uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderätt, garantibeslut, ersättning och ansvarsbegränsningar.
 15. Garantifriskrivning. Webbplatsen tillhandahålls "som det är". Blythe Dolls To Sale och dess leverantörer och licensierare avstår härmed alla garantier av något slag, uttryckligt eller underförstått, inklusive, utan begränsning, garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. Varken Blythe Dolls For Sale eller dess leverantörer och licensgivare, garanterar att webbplatsen kommer att vara felfri eller att åtkomst till det kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du hämtar från eller på annat sätt hämtar innehåll eller tjänster via webbplatsen efter eget gottfinnande och risk.
 16. Ansvarsbegränsning. Blythe Dolls For Sale, eller dess leverantörer eller licensgivare, får under inga omständigheter hållas ansvariga för något föremål i detta avtal enligt något kontrakt, försummelse, strängt ansvar eller annan juridisk eller rättvis teori för: i) särskilda, tillfälliga eller följdskador; ii) Kostnaden för upphandling för ersättningsprodukter eller tjänster. (iii) för avbrott i användning eller förlust eller korruption av data eller (iv) för eventuella belopp som överstiger de avgifter som du betalat till Blythe Dolls For Sale enligt detta avtal under tolv (12) månad perioden före åtgärden. Blythe Dolls For Sale ska inte ansvara för eventuella misslyckanden eller förseningar på grund av frågor som ligger utanför deras rimliga kontroll. Ovanstående gäller inte i den omfattning som är förbjudet enligt gällande lag.
 17. Allmän representation och garanti. Du företräder och garanterar att (i) din användning av webbplatsen med användarvillkor kommer att överensstämma med Blythe Dolls For Sale sekretesspolicy, med denna överenskommelse och med alla tillämpliga lagar och andra författningar (inklusive utan begränsning lokala lagar eller förordningar i ditt land, stat, stad eller annat statligt område, angående online beteende och acceptabelt innehåll och inklusive alla gällande lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller landet där du bor) och (ii) din användning av webbplatsen kommer inte att kränka eller missbruka någon tredje parts immateriella rättigheter.
 18. Skadeersättning. Du godkänner att skada Blythe Dolls For Sale, dess entreprenörer och dess licensgivare och deras respektive styrelseledamöter, anställda, anställda och agenter från och mot alla krav och kostnader, inklusive advokatavgifter, som uppstår på grund av din användning av Webbplatsen, inklusive men inte begränsad till din överträdelse av detta avtal.
 19. Diverse. Detta avtal utgör hela avtalet mellan Blythe Dolls For Sale och dig om ämnet härom, och de får endast ändras med ett skriftligt ändringsförslag undertecknat av en auktoriserad verkställande direktör för Blythe Dolls For Sale eller genom att Blythe Dolls For Sale of en reviderad version. Med undantag för i vilken utsträckning tillämplig lag, om något annat föreskrivs, kommer denna överenskommelse, eventuell tillgång till eller användning av webbplatsen, att regleras av BC, CAs lagar, med undantag av dess lagkonflikter och rätt plats för eventuella tvister som härrör från eller relaterar till något av samma kommer att vara de statliga och federala domstolarna i Vancouver, BC. Med undantag för påståenden om förbudsrättslig eller rättvis avlastning eller fordringar avseende immateriella rättigheter (som får komma in i någon behörig domstol utan att bindningen läggs ut), skall eventuell tvist som uppstår enligt denna överenskommelse slutgiltigt avgöras i enlighet med de övergripande skiljedomsreglerna Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") av tre skiljemän utsedda i enlighet med sådana regler. Skiljenämnden ska äga rum i Vancouver, BC, på engelska och skiljeförfarandet får verkställas i någon domstol. Den rådande parten i någon åtgärd eller förfarande för att verkställa detta avtal ska ha rätt till kostnader och advokatavgifter. Om någon del av detta avtal hålls ogiltig eller oförklarlig, kommer den här delen att tolkas så att den återspeglar parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och effekt. En avstående från någon av parterna av något villkor eller villkor i detta Avtal eller eventuella brott mot dessa, i något fall, kommer inte att upphäva en sådan tjänstgöringstid eller någon senare överträdelse av denna. Du kan tilldela dina rättigheter enligt detta avtal till någon part som godkänner, och förbinder sig att vara bunden av, dess villkor Blythe Dolls For Sale kan tilldela sina rättigheter enligt detta avtal utan villkor enligt dessa användarvillkor. Detta avtal är bindande för och kommer att gälla till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna tilldelningar.

Varukorg

×