Bixinta

AUGUST 2018


Munaasabadda abaalmarinta Shidaalka.


Hubi inaad booqato annaga Bogga ka dib markii uu dhammeeyay tartanka. Nasiib wacan!

Fiiri boggayaga alaabada cusub!

MAY 2018


Munaasabadda abaalmarinta Shidaalka.

December 2017


Munaasabadda abaalmarinta Shidaalka.