ගෙවීමේ ක්රමවේද

ගෙවුම් ක්රම ගැන

PayPal සහ විදේශීය ණය නිකුත් කරන ක්රෙඩිට් කාඩ්පත් මෙම වෙබ් අඩවිය මත ගෙවන විට පිළිගත හැකිය.

මේ ආකාරයෙන් ගෙවීම් කරන්නේ කෙසේද?

  • පේපෑල්
  • ණයවර පත(වීසා, මාස්ටර් කාඩ්, JCB, Discover, ඩීන්ස් ක්ලබ්, ඇමරිකන් එක්ස්ප්රස්)

පවතින ගෙවීම් ක්රම දෙක වේ.

PayPal ගැන

PayPal සමඟ ගෙවීම් කරන විට, ඔබට PayPal ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය නොවේ. ඔබට දැනටමත් PayPal ගිණුමක් තිබේ නම්, ඔබට PayPal පිවිසුම් පිටුව වෙත යොමු කෙරෙනු ඇත.

PayPal භාවිතා කරන විට, කරුණාකර ඉදිරියට කරගෙන යාම සඳහා ඉන්වොයිස් පිටුවෙහි උපදෙස් අනුගමනය කරන්න. PayPal ක්රමය ඔබගේ පහසුව සඳහා පෙර තෝරාගෙන ඇත.

ක්රෙඩිට් කාඩ් ගැන

ක්රෙඩිට් කාඩ්පත ගෙවීම් කරන විට, ඔබ ස්ට්රීප් ගෙවීම් දොරටුව භාවිතා කරනු ඇත, කෙසේ වෙතත්, ගෙවීම් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඔබට කිසිදු ස්ට්රීප් ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය නොවේ.

VISA, Mastercard, JCB, Discover, Diners Club සහ American Express පිළිගනු ලැබේ.

ක්රෙඩිට් කාඩ් භාවිතා කරන විට, කරුණාකර ඉදිරියට කරගෙන යාම සඳහා ඉන්වොයිස් පිටුවෙහි උපදෙස් අනුගමනය කරන්න ක්රෙඩිට් කාඩ් (ස්ට්රීප්) ඔබේ ක්රෙඩිට් කාඩ් එකකින් ගෙවීමක් කරන්න. Stripe ඔබේ ක්රෙඩිට් කාඩ් ගෙවීම ආරක්ෂිතව සහ ආරක්ෂිතව කිරීමට ඉඩ සලසයි.

කාඩ් වර්ගය ලබා ගත හැකි
මාස්ටර් කාඩ් සියළුම සහාය ලද මුදල් වර්ග
වීසා සියළුම සහාය ලද මුදල් වර්ග
ඇමෙරිකන් එක්ස්ප්රස් USD, EUR, AUD, CAD, GPB, MXN, BRL සහ තවත් *
JCB AUD, JPY, TWD
ඩෙන්ටර්ස් ක්ලබ් USD

සාප්පු ට්රොලිය

×