د قرارداد شرايط

موږ تاسو ته د خدمتونو د خبرتیا، اصطلاحاتو، او شرايطو کې چې دغه تړون ته تابع کړي. تر څنګ، تاسو به د اصولو، لارښوونې، پالیسیو، اصطلاحاتو، او شرایطو د تطبیق وړ ډول خدمتونو اطاعت مخکې تاسو يې وکاروي. موږ د دې ګورتځای ته او په هر وخت کې دغه قوانين او شرطونه د بدلون حق لري.

مخکې له جريان، لطفا د دې تړون له امله د لاسرسي، په لټون کې، يا په بل د ځای په کارولو سره په دې تړون د ټولو اصطلاحاتو سره او شرايط د خپل تړون څرګندوي ولولئ.

تاسو به نه پورته، وېشلو، او يا په بله دې وېبپاڼه هر منځپانګه، معلومات، او یا نورو مواد چې د (الف) هر bugs، ویروسونه، چينجيو، دام دروازې، ټروجان اسونه، یا نورو ناوړه کوډ يا شتمنيو شامل له لارې خپاره کړي؛ (ب) د ده توهی، ګواښونه، افترا، ناوړه، د روژتيانو پاکول، بربنډ، تبعيض، یا کیدای شي د امریکا او یا د کوم بل هيواد کې چې وي د قوانینو د قانون له مخي کوم مدني او جزايي مسؤليت وده ورکړي؛ يا) ج (څخه سرغړونه يا د کاپی کولو، د امتیاز، نښان، د خدمت نښې، د سوداګرې رازونه، او يا نورو اختصاصي د هر کس د حقونو د سرغړونی. www.thisisblythe.com ښايي تاسو يو ګڼون تشخيص او پټنوم چې تاسو د دې جوګه ته لاسرسی او د دغه وېبپاڼه د ځانګړو برخي ګټه ورکړي. هر وخت چې تاسو د يو پټنوم او یا هویت وکاروي، تاسو ګڼل ته لاسرسی او په داسې ډول سره د دې تړون د شرایطو او حاالتو سره سم د سايټ په استفادې اجازه شي، او www.thisisblythe.com هیڅ مکلفیت نلري ترڅو د داسې لاس رسی د وېبپاڼه د کارونې يا سرچينه وڅيړي.

د ستاسو د ځای د کارولو له الرې د کارولو ددې شرطونو په منلو، تاسو تصدیق کړي چې تاسو د عمر او د زړو 18 کاله دي. که تاسو 18 کلونو لاندې دي کلن لطفا يوازې د مور او پلار او يا د قانوني سرپرست او د څارنې لاندې د دې وېبپاڼه وکاروي. ته د دې موافقې د شرایطو او مقرراتو تابع خپروم ورکوي تاسو د محدود، revocable، د انتقال، او غیر اختصاصي جواز ته لاسرسی لري او د خپل د انټرنېټ لټووني نندارې يوازې د سودا په موخه او نه کوم د دې وېبپاڼه وکاروي د تجارتي استعمال او يا هم د کومې دریمې ډلې د استازيتوب وکاروي، پرته له خوا په توګه په صراحت اجازه www.thisisblythe.com له وړاندې. د دې قرارداد کومه سرغړونه به په د جواز پرته د اعالم په دې فقره تاسو ته درکړل فوري لغوه کولو سبب شي.

مګر دا په روښانه توګه له مخکې زموږ د شرکت له خوا اجازه، د ټولو موادو په شمول انځورونه، متن، انځور، ډيزاينونه، په انځورنونو کې، انځورونه، پروګرامونه، موسيقي کليپونه یا کوونې، کليپ او لیکل او نور مواد چې د دې وېبپاڼه (په ګډه، په برخه " کړی ") یوازې د شخصي، غير تجارتي استعمال لپاره دي. کېدی شي چې تاسو کوم د معلومات پر وېبپاڼه کوم د تجارتي استعمال نه کړي او يا د بل کاروبار د ګټې لپاره د ځای د هر ډول ګټه پورته کړي. موږ حق لري چې خدمت څخه ډډه کوي، حسابونو پاې ته ورسوي، او / یا د خپل واک، په شمول د امر لغوه خوندي دي پرته له محدودیت، که مونږ باور لرو چې د پېرېدونکو ترسره نافذه قوانينو څخه سرغړونه او یا زموږ ګټو ته تاوان رسوي. تاسو نه شئ کولی د مثل، وېشلو، ښوون، وپلوري، اجارې، انتقال، له کېداې شي د جوړولو، ترجمه، د بدلون لپاره، سرچپه انجنير، disassemble، decompile، او يا په بله دې وېبپاڼه او یا د هر ډول برخه ګټه پورته مګر څرګند ډول په لیکلې زموږ د شرکت له خوا اجازه .

تاسو ته به یوازې د چا له خوا د پټنوم او هويت په اصل کې او که نه د داسې لاس رسی او د دې پاڼي د استعمال تاسې ته په کارولو سره استعمال د ټولو د لاسرسي او د دې ویب په غاړه ده په حقیقت کې تاسو له خوا اجازه وي، په شمول پرته د محدودیت، د ټولو مخابراتو او څپو او د ټولو مسووليتونو (په شمول پرته د مالي مسووليتونه محدودیت) لکه د لاس رسي او یا د استعمال له لارې پیښ شوي. تاسو یوازې د د د پټنوم او هويت تاسې ته د امنیتی او محرمیت د ساتلو مسولیت لري. تاسو بايد ژر تر ژره خبر www.thisisblythe.com د خپل پټ او یا هویت او يا بل هر سرغړونه او یا د دې وېبپاڼه د امنیتي ګواښ څخه سرغړونه کوم غیر مجاز استعمال.

د سودا لاس ګاډی

×