×

Zasady i warunki

Świadczymy usługi dla ciebie przedmiotem zawiadomień, terminów i warunków określonych w niniejszej umowie. Poza tym, będziesz przestrzegać zasad, wytycznych, zasad i warunków mających zastosowanie do tych usług przed ich użyciem. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej strony i te warunki w dowolnym momencie.

Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać tę umowę, ponieważ dostępu, przeglądania, lub w inny sposób korzystania z serwisu oznacza zgodę na wszystkie warunki niniejszej umowy.

Nie możesz wysyłać, rozprowadzać lub w inny sposób publikować za pośrednictwem tej strony wszelkich treści, informacji lub innych materiałów, które (a) zawiera żadnych robaków, wirusów, robaków, drzwi pułapki, konie trojańskie lub inne szkodliwe kod lub właściwości; (B) jest oszczerczy, grożących, oszczerczych, obscenicznych, nieprzyzwoitych, pornograficznych, dyskryminujące lub mogą prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub z prawem jakiegokolwiek innego kraju, które mogą mieć zastosowanie; lub (c) narusza lub narusza prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub innych praw własności jakiejkolwiek osoby.  www.thisisblythe.com może dać Ci identyfikację konta i hasło, aby umożliwić Ci dostęp i korzystać z niektórych części tej strony. Po każdorazowym użyciu hasła lub identyfikację, to uważa się za uprawnionego do dostępu i korzystania z Serwisu w sposób zgodny z warunkami niniejszej umowy, a  www.thisisblythe.com nie ma obowiązku badać źródła takiego dostępu lub korzystania ze strony.

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania poprzez korzystanie z Serwisu, oświadczasz, że jesteś 18 lat lub starszych. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat należy korzystać z tej strony tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z Serwisu poprzez umieszczanie go na swojej przeglądarki internetowej wyłącznie w celu zakupów i nie dla każdego komercyjne wykorzystanie lub używać w imieniu osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez  www.thisisblythe.com z góry. Wszelkie naruszenia postanowień niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowego cofnięcia licencji udzielonej w niniejszym paragrafie bez powiadomienia.

Wszystkie materiały, w tym obrazy, tekst, This Is Blythe Recenzje, ilustracje, projekty, ikony, fotografie, programy, klipy muzyczne lub pliki do pobrania, klipy wideo oraz materiały pisemne i inne stanowiące część tej Witryny (łącznie „Treści”) są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Użytkownik nie może wykorzystywać w celach komercyjnych żadnych informacji zawartych w Witrynie ani korzystać z Witryny na korzyść innej firmy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi, zamknięcia kont i/lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym między innymi, jeśli uważamy, że zachowanie klienta narusza obowiązujące przepisy prawa lub jest szkodliwe dla naszych interesów. Użytkownik nie może powielać, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wynajmować, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać, dezasemblować, dekompilować ani w inny sposób wykorzystywać tej Witryny lub jakiejkolwiek jej części, chyba że nasza firma wyraźnie zezwoliła na to na piśmie .

Będziesz wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie dostępu i korzystania z tej strony przez nikogo przy użyciu hasła i identyfikację pierwotnie przypisany do ciebie, czy taki dostęp i korzystanie z tej witryny jest faktycznie upoważniona przez ciebie, w tym bez ograniczeń, całej komunikacji i transmisji i wszystkie zobowiązania (w tym bez ograniczeń zobowiązań finansowych) poniesione przez takiego dostępu lub użytkowania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i identyfikacyjny przypisany do Ciebie. powinien natychmiast powiadomić  www.thisisblythe.com jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia hasła lub tożsamości lub innego naruszenia lub wystąpiło zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa tej witryny.

Topy

Koszyk

×