प्रेस

यो Blythe छ सार्वजनिक प्रेस पानाहरू


फोर्ब्स

https://www.forbes.com

बीबीसी
http://www.bbc.co.uk

न्यू यर्कर:
http://www.newyorker.com

गार्जियन - समाचार 1
सोफी एलिस-बिक्क्चर

गार्जियन - समाचार 2
https://www.theguardian.com

Inhabitat
http://inhabitat.com

क्याटलग
http://catalogs.com

Heidi संग जीवन
https://www.lifewithheidi.com

आमा ब्लग सोसायटी
https://momblogsociety.com