Syarat-syarat Perkhidmatan

Syarat-syarat Perkhidmatan:

syarat perkhidmatan untuk anak patung blythe untuk dijualSyarat dan syarat berikut mentadbir semua penggunaan ThisIsBlythe.com laman web dan semua kandungan, perkhidmatan dan produk yang terdapat di atau melalui laman web (diambil bersama, Laman Web). Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Syarikat Jualan Blythe Dolls ("Blythe Dolls For Sale"). Laman web ditawarkan tertakluk kepada penerimaan anda tanpa pengubahsuaian semua terma perkhidmatan dan syarat yang terkandung di sini dan semua peraturan operasi lain, dasar (termasuk, tanpa had, Dasar Privasi Syarikat Blythe Dolls Untuk Dijual) dan prosedur yang boleh diterbitkan dari masa ke semasa hingga ke masa di Laman ini oleh Blythe Dolls For Sale (secara kolektif, "Perjanjian").

Sila baca Perjanjian ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan Laman Web. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat perjanjian ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses Laman Web atau menggunakan sebarang perkhidmatan. Sekiranya terma-terma dan syarat-syarat ini dianggap sebagai tawaran oleh Blythe Dolls For Sale, penerimaan secara jelasnya terhad kepada syarat-syarat ini. Laman web ini hanya tersedia untuk individu yang berusia sekurang-kurangnya 13.

 1. Akaun dan Situs ThisIsBlythe.com anda. Jika anda membuat blog / laman web di Laman Web, anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan akaun dan blog anda, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun dan apa-apa tindakan lain yang diambil berkaitan dengan blog. Anda tidak boleh menggambarkan atau menyerahkan kata kunci ke blog anda dengan cara yang mengelirukan atau menyalahi undang-undang, termasuk dengan cara yang dimaksudkan untuk diperdagangkan atas nama atau reputasi orang lain, dan Blythe Dolls For Sale dapat mengubah atau menghapus keterangan atau kata kunci yang dianggapnya tidak sesuai atau menyalahi undang-undang, atau sebaliknya mungkin menyebabkan liabiliti Blythe Dolls For Sale. Anda mesti dengan serta-merta memberitahu Blythe Dolls For Sale tentang sebarang penggunaan blog anda yang tidak dibenarkan, akaun anda atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain. Blythe Dolls For Sale tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa tindakan atau peninggalan oleh Anda, termasuk apa-apa ganti rugi apa-apa jenis yang ditanggung akibat tindakan atau peninggalan tersebut.
 2. Tanggungjawab Penyumbang. Jika anda mengendalikan blog, mengulas blog, menghantar bahan ke Laman Web, menyiarkan pautan di Laman Web, atau sebaliknya membuat (atau membenarkan mana-mana pihak ketiga membuat) bahan yang tersedia melalui Laman Web (apa-apa bahan, "Kandungan" ), Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan, dan apa-apa kemusnahan yang terhasil daripada Kandungan tersebut. Itu adalah perkara yang tidak kira sama ada kandungan yang dimaksudkan itu mengandungi teks, grafik, fail audio, atau perisian komputer. Dengan membuat Kandungan tersedia, anda mewakili dan menjamin bahawa:
  • memuat turun, menyalin dan menggunakan Kandungan tidak akan melanggar hak eksklusif, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, hak paten, tanda niaga atau hak rahsia perdagangan, oleh mana-mana pihak ketiga;
  • jika majikan anda mempunyai hak untuk harta intelektual yang anda buat, anda mempunyai sama ada (i) mendapat kebenaran daripada majikan anda untuk menyiarkan atau menyediakan Kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa perisian, atau (ii) dijamin oleh majikan anda sebagai penepian untuk semua hak dalam atau kepada Kandungan;
  • anda telah mematuhi sepenuhnya mana-mana lesen pihak ketiga yang berkaitan dengan Kandungan, dan telah melakukan semua perkara yang diperlukan untuk berjaya melaluinya kepada pengguna akhir apa-apa syarat yang diperlukan;
  • Kandungan tidak mengandungi atau memasang sebarang virus, cacing, malware, kuda trojan atau kandungan berbahaya atau merosakkan yang lain;
  • Kandungan bukan spam, bukan mesin atau dihasilkan secara rawak, dan tidak mengandungi kandungan komersil yang tidak beretika atau tidak dikehendaki untuk memandu lalu lintas ke tapak pihak ketiga atau meningkatkan kedudukan enjin carian laman pihak ketiga, atau untuk tindakan selanjutnya yang menyalahi undang-undang (seperti sebagai phishing) atau menyesatkan penerima tentang sumber bahan (seperti spoofing);
  • Kandungan itu bukan pornografi, tidak mengandung ancaman atau menghasut keganasan terhadap individu atau entiti, dan tidak melanggar hak privasi atau publisitas pihak ketiga;
  • blog anda tidak diiklankan melalui mesej elektronik yang tidak diingini seperti pautan spam pada kumpulan berita, senarai e-mel, blog lain dan laman web, dan kaedah promosi yang tidak diminta;
  • blog anda tidak dinamakan dengan cara yang mengelirukan pembaca anda memikirkan bahawa anda adalah orang lain atau syarikat. Sebagai contoh, URL atau nama blog anda bukan nama orang selain daripada diri anda atau syarikat selain daripada anda sendiri; dan
  • anda mempunyai, dalam hal Kandungan yang merangkumi kod komputer, dikategorikan dengan tepat dan / atau menggambarkan jenis, sifat, kegunaan dan kesan bahan, sama ada diminta berbuat demikian oleh Blythe Dolls For Sale atau sebaliknya.

  Dengan menyerahkan Kandungan kepada Blythe Dolls For Sale untuk dimasukkan ke dalam Laman Web anda, anda memberikan Blythe Dolls For Sale sebuah lesen di seluruh dunia, bebas royalti, dan tidak eksklusif untuk menghasilkan, mengubah, menyesuaikan dan menerbitkan Kandungan semata-mata untuk tujuan mempamerkan , mengedarkan dan mempromosikan blog anda. Jika anda memadam Kandungan, Blythe Dolls For Sale akan menggunakan usaha yang munasabah untuk membuangnya dari Laman Web, tetapi anda mengakui bahawa caching atau rujukan kepada Kandungan tidak boleh dibuat dengan segera tidak tersedia.

  Tanpa mengehadkan apa-apa representasi atau waranti, Blythe Dolls For Sale mempunyai hak (walaupun tidak menjadi kewajipan), dalam budi bicara mutlak Syarikat Blythe Dolls For Sale (i) menolak atau mengalihkan apa-apa kandungan yang, menurut pendapat munasabah Syarikat Blythe Dolls For Sale , melanggar apa-apa dasar Blythe Dolls For Sale atau dalam apa-apa cara yang berbahaya atau tidak menyenangkan, atau (ii) menamatkan atau menafikan akses dan penggunaan Laman Web kepada mana-mana individu atau entiti atas apa-apa sebab, dalam budi bicara mutlak Blythe Dolls For Sale Company. Blythe Dolls For Sale tidak akan bertanggungjawab untuk membayar balik sebarang amaun yang telah dibayar sebelum ini.

 3. Pembayaran dan Pembaharuan.
  • Syarat Umum.
   Dengan memilih produk atau perkhidmatan, anda bersetuju untuk membayar Blythe Dolls Untuk Dijual yuran langganan satu-kali dan / atau bulanan atau tahunan yang dinyatakan (terma pembayaran tambahan boleh dimasukkan dalam komunikasi lain). Pembayaran langganan akan dikenakan pada dasar pra-bayar pada hari anda mendaftar untuk Peningkatan dan akan meliputi penggunaan perkhidmatan tersebut untuk tempoh langganan bulanan atau tahunan seperti yang ditunjukkan. Bayaran tidak boleh dikembalikan.
  • Pembaharuan Automatik.
   Melainkan jika anda memberitahu Blythe Dolls For Sale sebelum berakhirnya tempoh langganan yang berkenaan yang anda ingin membatalkan langganan, langganan anda akan diperbaharui secara automatik dan anda membenarkan kami untuk mengutip yuran langganan tahunan atau bulanan yang dikenakan untuk langganan tersebut (serta apa-apa cukai) menggunakan mana-mana kad kredit atau mekanisme pembayaran lain yang kami ada pada rekod untuk anda. Peningkatan boleh dibatalkan pada bila-bila masa dengan mengemukakan permintaan anda kepada Blythe Dolls For Sale secara bertulis.
 4. Perkhidmatan.
  • Bayaran; Pembayaran. Dengan mendaftar untuk akaun Perkhidmatan, anda bersetuju untuk membayar Blythe Dolls Untuk Dijual yuran persediaan yang berkaitan dan yuran berulang. Yuran terpakai akan dicadangkan bermula dari hari perkhidmatan anda ditubuhkan dan terlebih dahulu menggunakan perkhidmatan tersebut. Blythe Dolls For Sale berhak menukar terma dan yuran pembayaran kepada tiga puluh (30) hari sebelum notis bertulis kepada anda. Perkhidmatan boleh dibatalkan oleh anda pada bila-bila masa pada hari ketiga (30) notis bertulis kepada Blythe Dolls For Sale.
  • Sokongan. Jika perkhidmatan anda termasuk akses kepada sokongan e-mel keutamaan. "Sokongan e-mel" bermaksud keupayaan untuk membuat permintaan untuk bantuan sokongan teknikal melalui e-mel pada bila-bila masa (dengan usaha yang munasabah oleh Blythe Dolls For Sale untuk bertindak balas dalam masa satu hari perniagaan) berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan VIP. "Keutamaan" bermaksud sokongan mendapat keutamaan berbanding sokongan pengguna bagi perkhidmatan Standard atau percuma ini. Semua sokongan akan disediakan mengikut amalan, prosedur dan dasar perkhidmatan Blythe Dolls For Sale seperti yang dijelaskan pada halaman perkhidmatan ini.
 5. Tanggungjawab Pelawat Laman Web. Blythe Dolls For Sale tidak dikaji, dan tidak dapat mengkaji, semua bahan, termasuk perisian komputer, diposting ke Laman Web, dan oleh itu tidak boleh bertanggungjawab terhadap kandungan, penggunaan atau kesan bahan tersebut. Dengan mengendalikan Laman Web, Blythe Dolls For Sale tidak mewakili atau menyiratkan bahawa ia menyokong bahan yang terdapat di sana, atau bahawa ia percaya bahan tersebut menjadi tepat, bermanfaat atau tidak berbahaya. Anda bertanggungjawab untuk mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya perlu untuk melindungi diri anda dan sistem komputer anda daripada virus, cacing, kuda Trojan, dan lain-lain kandungan berbahaya atau merosakkan. Laman web ini mungkin mengandungi kandungan yang menyinggung, tidak senonoh, atau tidak menyenangkan, serta kandungan yang mengandungi ketidaktepatan teknikal, kesilapan tipografi dan kesilapan lain. Laman Web juga mungkin mengandungi bahan yang melanggar hak privasi atau publisiti, atau melanggar hak harta intelek dan hak proprietari lain, pihak ketiga, atau memuat turun, menyalin atau menggunakannya yang tertakluk kepada syarat dan syarat tambahan yang dinyatakan atau tidak dinyatakan . Blythe Dolls For Sale menolak apa-apa tanggungjawab untuk apa-apa kemusnahan yang terhasil daripada penggunaan oleh pengunjung Laman Web, atau dari apa-apa yang dimuat turun oleh pengunjung kandungan yang disiarkan di sana.
 6. Kandungan Dihantar di Laman Web Lain. Kami tidak menyemak dan tidak dapat mengkaji, semua bahan, termasuk perisian komputer, tersedia melalui laman web dan laman web yang menghubungkan pautan ini kepada TheIsBlythe.com dan pautan ke ThisIsBlythe.com. Blythe Dolls For Sale tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan laman web bukan Blythe Dolls For Sale ini, dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau penggunaannya. Dengan memaut ke laman web atau laman web bukan Blythe Dolls For Sale, Blythe Dolls For Sale tidak mewakili atau membayangkan bahawa ia menyokong laman web atau laman web sedemikian. Anda bertanggungjawab untuk mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya perlu untuk melindungi diri anda dan sistem komputer anda daripada virus, cacing, kuda Trojan, dan lain-lain kandungan berbahaya atau merosakkan. Blythe Dolls For Sale menafikan sebarang tanggungjawab untuk apa-apa kemusnahan yang terhasil daripada penggunaan laman web dan laman web bukan Blythe Dolls For Sale anda.
 7. Dasar Pelanggaran dan Dasar DMCA. Sebagai Blythe Dolls For Sale meminta orang lain untuk menghormati hak harta inteleknya, menghormati hak harta intelek orang lain. Jika anda percaya bahawa bahan yang terletak di atau dihubungkan oleh ThisIsBlythe.com melanggar hak cipta anda, anda digalakkan untuk memaklumkan Blythe Dolls For Sale mengikut Dasar Undang-undang Digital Millennium Copyright ("DMCA") Syarikat Blythe Dolls For Sale. Blythe Dolls For Sale akan bertindak balas kepada semua notis tersebut, termasuk seperti yang diperlukan atau sesuai dengan mengeluarkan bahan yang melanggar atau melumpuhkan semua pautan ke bahan yang melanggar. Blythe Dolls For Sale akan menamatkan akses pengunjung dan penggunaan Laman Web jika, di bawah keadaan yang sesuai, pengunjung itu ditentukan sebagai pelanggar berulang hak cipta atau hak harta intelek lain untuk Blythe Dolls For Sale atau yang lain. Sekiranya berlaku penamatan tersebut, Blythe Dolls For Sale tidak akan bertanggungjawab untuk membayar balik sebarang amaun yang telah dibayar kepada Blythe Dolls For Sale.
 8. Harta Intelek. Perjanjian ini tidak dipindah dari Blythe Dolls For Sale kepada anda mana-mana Blythe Dolls For Sale atau harta intelektual pihak ketiga, dan semua hak, hakmilik dan kepentingan dalam dan kepada harta tersebut akan kekal (antara pihak-pihak) dengan Blythe Dolls For Sale sahaja. Blythe Dolls For Sale, ThisIsBlythe.com, logo ThisIsBlythe.com, dan semua cap dagang, tanda servis, grafik dan logo lain yang digunakan berkaitan dengan ThisIsBlythe.com, atau Laman Web adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Blythe Dolls For Sale atau Blythe Dolls Untuk Pemberi lesen syarikat. Tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik dan logo lain yang digunakan berkaitan dengan Laman Web mungkin menjadi tanda dagangan pihak ketiga yang lain. Penggunaan laman web anda memberi anda tiada hak atau lesen untuk menghasilkan semula atau menggunakan mana-mana Blythe Dolls For Sale atau tanda dagangan pihak ketiga.
 9. Iklan. Blythe Dolls For Sale berhak untuk memaparkan iklan di blog anda kecuali anda telah membeli akaun bebas iklan.
 10. Atribusi. Blythe Dolls For Sale berhak untuk memaparkan pautan atribusi seperti 'Blog at ThisIsBlythe.com', pengarang tema, dan atribut font di footer blog atau toolbar anda.
 11. Produk Rakan Kongsi. Dengan mengaktifkan produk rakan kongsi (misalnya tema) dari salah satu rakan kongsi kami, anda bersetuju dengan syarat perkhidmatan rakan kongsi itu. Anda boleh memilih dari syarat perkhidmatan mereka pada bila-bila masa dengan menghidupkan semula produk rakan kongsi.
 12. Nama Domain. Jika anda mendaftar nama domain, menggunakan atau memindahkan nama domain terdahulu yang terdahulu, anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan nama domain juga tertakluk kepada dasar-dasar Perbadanan Internet untuk Nama dan Nombor yang Ditugaskan ("ICANN"), termasuk Hak dan Tanggungjawab Pendaftaran.
 13. Perubahan. Blythe Dolls For Sale berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Perjanjian ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa Perjanjian ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda ke Laman Web berikutan pengeposan sebarang perubahan pada Perjanjian ini merupakan penerimaan perubahan tersebut. Blythe Dolls For Sale juga boleh, pada masa akan datang, menawarkan perkhidmatan dan / atau ciri baru melalui Laman Web (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru). Ciri-ciri dan / atau perkhidmatan-perkhidmatan baru tersebut adalah tertakluk kepada syarat-syarat perkhidmatan dan syarat Perjanjian ini.
 14. Penamatan. Blythe Dolls For Sale boleh menamatkan akses anda kepada semua atau mana-mana bahagian Laman Web pada bila-bila masa, dengan atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis, berkuatkuasa serta merta. Jika anda ingin menamatkan Perjanjian ini atau akaun ThisIsBlythe.com anda (jika ada), anda mungkin berhenti menggunakan Laman Web. Walau apa pun yang terdahulu, jika anda mempunyai akaun perkhidmatan berbayar, akaun tersebut hanya boleh ditamatkan oleh Blythe Dolls For Sale jika anda melanggar Perjanjian ini secara material dan gagal menyembuhkan pelanggaran tersebut dalam masa tiga puluh (30) hari dari notis Blythe Dolls For Sale Company kepada anda daripadanya; dengan syarat bahawa, Blythe Dolls For Sale boleh menamatkan Laman Web dengan segera sebagai sebahagian daripada penutupan umum perkhidmatan kami. Segala peruntukan dalam Perjanjian ini yang oleh sifatnya harus terus berlaku penamatan akan terus berlaku penamatan, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, indemniti dan batasan liabiliti.
 15. Penafian Waranti. Laman web ini disediakan "sebagaimana adanya". Blythe Dolls For Sale dan pembekal dan pemberi lesennya dengan ini menafikan semua waranti apa-apa jenis, nyata atau tersirat, termasuk, tanpa batasan, jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Sama ada Blythe Dolls For Sale atau pembekal dan pemberi lesennya, membuat apa-apa jaminan bahawa Laman Web itu akan menjadi ralat yang salah atau akses kepadanya akan berterusan atau tidak terganggu. Anda memahami bahawa anda memuat turun dari, atau sebaliknya mendapatkan kandungan atau perkhidmatan melalui, Laman Web atas budi bicara dan risiko anda sendiri.
 16. Had Tanggungjawab. Sekiranya tidak, Blythe Dolls For Sale, atau pembekalnya atau pemberi lesen, bertanggungjawab berkenaan dengan mana-mana perkara perjanjian ini di bawah mana-mana kontrak, kecuaian, liabiliti yang ketat atau lain-lain teori undang-undang atau adil untuk: (i) Kerosakan berbangkit; (ii) kos perolehan untuk produk atau perkhidmatan gantian; (iii) untuk gangguan kegunaan atau kerugian atau rasuah data; atau (iv) bagi apa-apa amaun yang melebihi yuran yang dibayar oleh anda kepada Blythe Dolls For Sale di bawah perjanjian ini selama tempoh dua belas (12) sebelum penyebab tindakan. Blythe Dolls For Sale tidak mempunyai liabiliti untuk sebarang kegagalan atau kelewatan disebabkan perkara-perkara di luar kawalan yang munasabah mereka. Yang disebutkan di atas tidak akan terpakai pada tahap yang dilarang oleh undang-undang yang terpakai.
 17. Perwakilan dan Garansi Am. Anda mewakili dan menjamin bahawa (i) penggunaan Laman Web anda dengan syarat perkhidmatan akan sesuai dengan Dasar Privasi Blythe Dolls For Sale, dengan Perjanjian ini dan dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku (termasuk tanpa batasan sebarang undang-undang atau peraturan tempatan di negara, negeri, bandar atau kawasan kerajaan lain, mengenai kelakuan dalam talian dan kandungan yang boleh diterima, dan termasuk semua undang-undang yang berkaitan dengan penghantaran data teknikal yang dieksport dari Amerika Syarikat atau negara tempat anda tinggal) dan (ii) penggunaan anda Laman Web tidak akan melanggar atau menyalahgunakan hak harta intelek mana-mana pihak ketiga.
 18. Penanggungan rugi. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan Blythe Dolls For Sale yang tidak berbahaya, kontraktornya, dan pemberi lesennya, dan pengarah, pegawai, pekerja dan ejen masing-masing dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada penggunaan anda Laman Web, termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran Perjanjian ini.
 19. Pelbagai. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Blythe Dolls For Sale dan anda mengenai hal perkara di sini, dan mereka hanya boleh diubahsuai dengan pindaan bertulis yang ditandatangani oleh eksekutif Blythe Dolls For Sale yang dibenarkan, atau oleh penyiaran oleh Blythe Dolls For Sale versi yang disemak semula. Kecuali sejauh mana undang-undang yang terpakai, jika ada, memperuntukkan sebaliknya, Perjanjian ini, sebarang akses atau penggunaan Laman Web akan ditadbir oleh undang-undang BC, CA, tidak termasuk konflik peruntukan undang-undang, dan tempat yang sesuai untuk sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana yang sama akan menjadi mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di Vancouver, BC. Kecuali untuk tuntutan untuk kelonggaran atau kelegaan yang saksama atau tuntutan berhubung dengan hak harta intelek (yang boleh dibawa ke mahkamah yang kompeten tanpa penyerahan bon), apa-apa pertikaian yang timbul di bawah Perjanjian ini akhirnya akan diselesaikan mengikut Peraturan Timbang Tara Komprehensif Perkhidmatan Timbang Tara dan Mediasi Kehakiman, Inc. ("JAMS") oleh tiga penimbang tara yang dilantik mengikut Peraturan sedemikian. Timbangtara akan berlaku di Vancouver, BC, dalam bahasa Inggeris dan keputusan timbang tara boleh dikuatkuasakan di mana-mana mahkamah. Pihak yang berlaku dalam apa-apa tindakan atau prosiding untuk menguatkuasakan Perjanjian ini adalah berhak kepada kos dan yuran peguam. Sekiranya mana-mana bahagian Perjanjian ini diadakan tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian itu akan ditafsirkan untuk mencerminkan niat asal parti, dan bahagian-bahagian yang selebihnya akan tetap berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya. Pengecualian oleh mana-mana pihak dalam apa-apa terma atau syarat Perjanjian ini atau mana-mana pelanggarannya, dalam mana-mana satu contoh, tidak akan mengetepikan tempoh perkhidmatan atau apa-apa pelanggaran berikutnya. Anda boleh menetapkan hak anda di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak yang bersetuju, dan bersetuju untuk terikat oleh, terma dan syaratnya; Blythe Dolls For Sale boleh menetapkan haknya di bawah Perjanjian ini tanpa syarat mengikut syarat perkhidmatan ini. Perjanjian ini akan mengikat dan akan memberi manfaat kepada pihak-pihak, penggantinya dan penerima yang dibenarkan.

Shopping cart

×