प्रेस

हे ब्लीथ आहे सार्वजनिक प्रेस पृष्ठे


'फोर्ब्स' मासिकाने

https://www.forbes.com

बीबीसी
http://www.bbc.co.uk

न्यू यॉर्करः
http://www.newyorker.com

पालक - बातम्या 1
सोफी एलिस-बक्सर

पालक - बातम्या 2
https://www.theguardian.com

वनवासी
http://inhabitat.com

कॅटलॉग
http://catalogs.com

हेदीसह जीवन
https://www.lifewithheidi.com

आई ब्लॉग ब्लॉग
https://momblogsociety.com