رسانه ها و مطبوعات

این Blythe است صفحات عمومی عمومی


فوربس

https://www.forbes.com


بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور با چهره ‫اسُتاد مهدی زند و فلسه ایشان از طریق روزنامه ها،مجلات ‫و مصاحبه های مختلف تا حدودی آشنایی پیدا کرده اند.‬‬‬

http://www.bbc.co.uk


بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور با چهره ‫اسُتاد مهدی زند و فلسه ایشان از طریق روزنامه ها،مجلات ‫و مصاحبه های مختلف تا حدودی آشنایی پیدا کرده اند.‬‬‬

https://www.bbc.co.uk/


نیویورکر:

http://www.newyorker.com


گاردین - اخبار 1
سوفی الیس-بکستور


گاردین - اخبار 2

https://www.theguardian.com


ساکنین

http://inhabitat.com


کاتالوگ

http://catalogs.com


زندگی با هدی

https://www.lifewithheidi.com


انجمن مامان وبلاگ

https://momblogsociety.com


Art Daily

http://artdaily.com

1 را فشار دهید

سینا

سبد خرید

×