Pam fod doliau mor bwysig i ni

Mae doliau mor hen â gwareiddiad dynol ei hun. Mae pobl wedi creu a eilunaddoli mathau rhyfeddol o ddoliau yn holl ddiwylliannau'r byd. Yn nodweddiadol maent wedi symboleiddio harddwch, ffrwythlondeb a hud ac wedi bod yn ganolog i gymdeithasau fel talismaniaid cysegredig i fydoedd eraill yn ogystal ag amddiffynwyr yn yr un hwn.

Doll Ffigur Venus
Doll Ffigur Venus

Mae creu ac arddangos doliau yn wir ffurf ar gelf, ac mae gwneud celf yn un o wir arwyddion gwareiddiad. Un o'r gwrthrychau hynaf sydd gennym yn y byd y gellir ei ystyried yn ddarn o gelf yw dol. Y dyn 30,000 oed Venus Willendorf yw'r mwyaf adnabyddadwy o ystod eang o Ffigurau Venus sydd wedi cael eu datgelu ar draws Ewrasia. Roedd y doliau hyn yn hanfodol i gymunedau cynnar ar gyfer amlygu ffrwythlondeb a digonedd trwy'r syniad cyffredinol o'r fam dduw holl-ddarpar.

dol dogu
Ffiguryn Dogū

16,000 o flynyddoedd yn ôl, ymhell yn ôl yn y cyfnod cynharaf iawn o gynhanes Japan, dechreuodd pobl wneud ffigurau hynod ddirgel a chywrain hyfryd o'r enw Cŵn. Mae miloedd o'r doliau tebyg i estron wedi'u darganfod ledled Japan a chredir iddynt gael eu defnyddio mewn seremonïau ysbrydol.

Yr un mor ddirgel yw'r ffigurynnau 'gwesteiwr' rhyfedd eu golwg a barchwyd gan yr Aztecs. Wedi'u gwneud o glai, cafodd y doliau hyn eu paentio'n llachar a'u defnyddio i amddiffyn ysbryd y meirw yn ogystal â dod â bywyd newydd i'r byd.

Daeth doliau China â'u pennau wedi'u gwneud o borslen yn boblogaidd yn Ewrop yn oes Fictoria. Roedd y duedd hon yn cyd-daro â dyfodiad cynhyrchu màs ac o'r herwydd, gwnaed miliynau o ddoliau llestri. Maent bellach yn eitemau casglwyr go iawn a all nôl prisiau uchel fel hen bethau. Mae doliau China hefyd yn ddull defnyddiol ar gyfer dogfennu ffasiynau amrywiol o'r 19th ganrif.

dol ffiguryn ghana
3 Ffigwr Ghana

Hyd yn oed ymhellach yn ôl na'r rhain, unigryw Doliau Affrica gyda gleiniau lliw llachar wedi chwarae ac yn dal i chwarae rolau diwylliannol pwysig. Nid teganau i ferched ifanc yn unig yw doliau Affricanaidd ond fe'u defnyddir yn ddefodol fel swyn ffrwythlondeb i ferched ac yn aml fe'u trosglwyddir o'r fam i'r ferch. 

Mae ffigurau gweithredu modern a doliau ffasiwn yn dal i fod yn deganau hynod boblogaidd heddiw. Mae oedolion a phlant fel ei gilydd wedi cael eu swyno gan ddoliau am bron cyhyd â'n bod ni wedi bodoli fel bodau dynol. Mae eu hatyniad yn rhedeg yn ddwfn a bydd ein diddordeb mewn doliau bob amser yn rhan o'n diwylliant ar y cyd. 

Blythe Dolls yn fath unigryw o ddol ffasiwn gyfoes ac yn fwy poblogaidd ymysg oedolion na phlant. Nid oes dim yn hollol debyg i Blythe Doll. Mae eu cyfrannau digamsyniol, eu nodweddion addasadwy, eu llygaid arswydus rhyfedd a'u gwyneb tawel wedi dod â nhw o gwlt sy'n dilyn i a ffenomen fyd-eang. Mae Blythes hefyd yn hawdd eu hadnabod mewn cylchoedd celf a ffasiwn fel eicon ym myd doliau. 

Y pleser sy'n deillio o grefftio a chasglu Blythe Dolls yw pam This Is Blythe wedi creu cymaint o berthnasoedd hapus dros yr ugain mlynedd diwethaf. Felly os ydych chi am ymgolli mewn hobi sy'n rhoi llawer o foddhad ac sy'n cynrychioli buddsoddiad craff hefyd, yna edrychwch ar ein hystod fawr o Blythes a ategolion fel dillad a esgidiau. Rydym yn deall pŵer a hud doliau ac mae gennym ni Blythe Doll ar gyfer pob arddull ac achlysur. 

basged siopa

×