Pam fod doliau mor bwysig i ni

Mae doliau mor hen â gwareiddiad dynol ei hun. Mae pobl wedi creu a eilunaddoli mathau rhyfeddol o ddoliau yn holl ddiwylliannau'r byd. Yn nodweddiadol maent wedi symboleiddio harddwch, ffrwythlondeb a hud ac wedi bod yn ganolog i gymdeithasau fel talismaniaid cysegredig i fydoedd eraill yn ogystal ag amddiffynwyr yn yr un hwn.

Dol Ffiguryn Venus
Dol Ffiguryn Venus

Mae creu ac arddangos doliau yn wir ffurf ar gelf, ac mae gwneud celf yn un o wir arwyddion gwareiddiad. Un o'r gwrthrychau hynaf sydd gennym yn y byd y gellir ei ystyried yn ddarn o gelf yw dol. Y dyn 30,000 oed Venus Willendorf yw'r mwyaf adnabyddadwy o ystod eang o Ffigurau Venus sydd wedi cael eu datgelu ar draws Ewrasia. Roedd y doliau hyn yn hanfodol i gymunedau cynnar ar gyfer amlygu ffrwythlondeb a digonedd trwy'r syniad cyffredinol o'r fam dduw holl-ddarpar.

dol dogu
Ffiguryn Ciū

16,000 o flynyddoedd yn ôl, ymhell yn ôl yn yr epoc cynharaf un o gynhanes Japan, dechreuodd pobl wneud ffigurau hynod ddirgel a hardd o'r enw Cŵn. Mae miloedd o'r doliau hyn fel estron wedi'u darganfod ledled Japan a chredir eu bod yn cael eu defnyddio mewn seremonïau ysbrydol.

Yr un mor ddirgel yw'r ffigurynnau 'lletyol' rhyfedd yr olwg a gafodd eu parchu gan yr Asteciaid. Wedi'u gwneud o glai, cafodd y doliau hyn eu paentio'n llachar a'u defnyddio i amddiffyn ysbrydion y meirw yn ogystal â dod â bywyd newydd i'r byd.

Daeth doliau Tsieina gyda'u pennau wedi'u gwneud o borslen yn boblogaidd yn Ewrop yn oes Fictoria. Roedd y duedd hon yn cyd-daro â dyfodiad masgynhyrchu ac o'r herwydd, gwnaed miliynau o ddoliau llestri. Maent bellach yn eitemau casglwyr go iawn sy'n gallu nôl prisiau uchel fel hen bethau. Mae doliau Tsieina hefyd yn ddull defnyddiol o ddogfennu gwahanol ffasiynau'r 19th ganrif.

dol ffiguryn ghana
3 ffiguryn Ghana

Hyd yn oed ymhellach yn ôl na'r rhain, unigryw Doliau Affrica gyda mwclis lliw llachar wedi chwarae ac yn dal i chwarae rolau diwylliannol pwysig. Nid teganau i ferched ifanc yn unig yw doliau Affricanaidd, ond fe'u defnyddir yn ddefodol fel swyn ffrwythlondeb i fenywod ac yn aml maent yn cael eu trosglwyddo o fam i ferch. 

Mae ffigurau gweithredu modern a doliau ffasiwn yn dal i fod yn deganau hynod boblogaidd heddiw. Mae oedolion a phlant fel ei gilydd wedi cael eu swyno gan ddoliau am bron mor hir ag yr ydym wedi bodoli fel bodau dynol. Mae eu hatyniad yn ddwfn a bydd ein diddordeb mewn doliau bob amser yn rhan o'n diwylliant cyfunol. 

Blythe Dolls yn fath unigryw o ddol ffasiwn gyfoes ac yn fwy poblogaidd ymysg oedolion na phlant. Nid oes dim yn hollol debyg i Blythe Doll. Mae eu cyfrannau digamsyniol, eu nodweddion addasadwy, eu llygaid arswydus rhyfedd a'u gwyneb tawel wedi dod â nhw o gwlt sy'n dilyn i a ffenomen fyd-eang. Mae Blythes hefyd yn adnabyddadwy'n eang mewn cylchoedd celf a ffasiwn fel eicon ym myd doliau yn 2022. 

This Is Blythe wedi creu cymaint o berthnasoedd hapus dros yr ugain mlynedd diwethaf, y pleser sy'n deillio o grefftio a chasglu Blythe Dolls. Felly os ydych chi am ymgolli mewn hobi gwerth chweil sy'n cynrychioli buddsoddiad craff hefyd, yna edrychwch ar ein hystod fawr o Blythes a ategolion fel dillad ac esgidiau. Rydym yn deall pŵer a hud doliau ac mae gennym a Blythe Doll ar gyfer pob arddull ac achlysur. 

basged siopa

×