×

Polisi Cwcis

Mae'r polisi hwn yn disgrifio sut This Is Blythe yn defnyddio cwcis a thechnolegau cysylltiedig eraill (cyfeirir atynt ar y cyd fel “cwcis”) pan fyddwch yn rhyngweithio â ni ymlaen https://www.thisisblythe.com (y “Safle”) fel y nodir yn y This Is Blythe Polisi Preifatrwydd .

Trwy ymweld â'r Wefan neu ei defnyddio, rydych yn cytuno y gallwn ddefnyddio'r cwcis a ddisgrifir yn y Polisi Cwcis hwn. Gallwch stopio neu ddiweddaru eich dewisiadau cwci drwy newid y gosodiadau yn eich porwr (mae rhagor o wybodaeth ar sut i wneud hyn i’w gweld isod) neu addasu’r gosodiadau ar waelod yr hafan sydd â’r label “Cookie Settings”. Efallai y byddwn yn addasu'r Cytundeb hwn heb roi gwybod i chi, felly gwiriwch yn ôl yn aml am ddiweddariadau.

BETH YW COOKIES?

Ffeiliau testun yw cwcis, sy’n cynnwys symiau bach o wybodaeth, sy’n cael eu llwytho i lawr i’ch dyfais bori (fel cyfrifiadur neu ffôn clyfar) pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Gall cwcis gael eu cydnabod gan y wefan a'u lawrlwythodd, neu gan wefannau eraill sy'n defnyddio'r un cwcis. Cwcis sy'n perthyn iddynt yw cwcis parti cyntaf This Is Blythe, neu yn cael eu gosod ar eich dyfais gan This Is Blythe. Cwcis trydydd parti yw cwcis y mae parti arall yn eu gosod ar eich dyfais bori trwy ein Gwefan.

AR GYFER BETH MAE Cwcis yn cael eu DEFNYDDIO?

Mae cwcis yn gwneud llawer o swyddi gwahanol, fel ein helpu i ddeall sut mae'r Wefan yn cael ei defnyddio, gadael i chi lywio rhwng tudalennau'n effeithlon, cofio'ch dewisiadau, a gwella'ch profiad pori yn gyffredinol. Gall cwcis hefyd helpu i sicrhau bod marchnata a welwch ar-lein yn fwy perthnasol i chi a'ch diddordebau.

PA FATHAU O Cwcis EI WNEUD THIS IS BLYTHE DEFNYDDIO?

Er mwyn rhoi'r profiad pori gorau i chi, This Is Blythe yn defnyddio'r mathau canlynol o gwcis: Cwcis Sy'n Angenrheidiol, Perfformiadol, Gweithredol a Thargedu. Gallwch ddarganfod mwy am bob categori cwci yn yr adrannau isod.

Cwcis SYDD ANGENRHEIDIOL

Mae'r cwcis hyn yn hanfodol, gan eu bod yn eich galluogi i symud o gwmpas y Wefan a defnyddio ei nodweddion, megis cyrchu mannau diogel. Heb y cwcis hyn, ni ellir darparu rhai gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt megis cyflwyno taliad. Ni ellir diffodd y cwcis hyn yn ein systemau, oherwydd eu bod yn angenrheidiol ar gyfer ymarferoldeb Safle. Er y gallwch osod eich porwr i rwystro neu roi gwybod i chi am y cwcis hyn, efallai na fydd rhai neu bob rhan o'r Wefan yn gweithio.

Cwcis PERFFORMIAD

Mae'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio'r Safle, er enghraifft pa dudalennau rydych chi'n mynd iddyn nhw amlaf ac os ydych chi'n cael negeseuon gwall o rai tudalennau. Mae'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth gyfanredol neu ddienw nad yw'n eich adnabod chi.

Cwcis SWYDDOGAETH

Mae'r cwcis hyn yn caniatáu i'r Wefan gofio'r dewisiadau rydych chi'n eu gwneud (fel eich enw defnyddiwr neu'r rhanbarth rydych chi ynddo). Er enghraifft, mae'r Wefan yn defnyddio cwcis swyddogaethol i gofio eich dewis iaith. Gellir defnyddio'r cwcis hyn hefyd i gofio newidiadau rydych chi wedi'u gwneud i faint testun, ffont a rhannau eraill o dudalennau y gallwch chi customize. Gallant hefyd gael eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt megis gwylio fideo neu wneud sylwadau ar flog. Efallai y byddant yn cael eu gosod gennym ni neu gan ddarparwyr trydydd parti yr ydym wedi ychwanegu gwasanaethau at ein tudalennau. Os na fyddwch yn caniatáu'r cwcis hyn yna efallai na fydd rhai neu bob un o'r gwasanaethau hyn yn gweithio'n iawn.

TARGEDU COOKIES

Defnyddir y cwcis hyn i gyflwyno hysbysebion sy'n fwy perthnasol i chi a'ch diddordebau. Maent hefyd yn cael eu defnyddio i gyfyngu ar y nifer o weithiau y byddwch yn gweld hysbyseb yn ogystal â helpu i fesur effeithiolrwydd ymgyrch hysbysebu. Maen nhw'n cofio eich bod wedi ymweld â gwefan ac efallai y bydd y wybodaeth hon yn cael ei rhannu â sefydliadau eraill fel hysbysebwyr. Mae hyn yn golygu ar ôl i chi fod ar y Wefan efallai y byddwch yn gweld rhai hysbysebion am ein gwasanaethau mewn mannau eraill ar y Rhyngrwyd.

PA MOR HYD FYDD Cwcis YN AROS AR FY NYFAIS BROWSIO?

Mae hyd yr amser y bydd cwci yn aros ar eich dyfais bori yn dibynnu a yw’n gwci “parhaus” neu “sesiwn”. Dim ond tan i chi roi'r gorau i bori y bydd cwcis sesiwn yn aros ar eich dyfais. Mae cwcis parhaus yn aros ar eich dyfais bori nes iddynt ddod i ben neu gael eu dileu.

Sut i reoli a dileu cwcis trwy eich porwr

Gall y porwr rydych chi'n ei ddefnyddio i weld y Wefan alluogi, analluogi neu ddileu cwcis. I wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau a ddarperir gan eich porwr (a leolir fel arfer o fewn y swyddogaethau “Help,” “Tools” neu “Edit”). Sylwch, os byddwch yn gosod eich porwr i analluogi cwcis, efallai na fyddwch yn gallu cyrchu rhai rhannau o'r Wefan (ee i wneud cais am swydd neu i bostio swydd. Efallai na fydd rhannau eraill o'r Wefan yn gweithio'n iawn hefyd. Gallwch ddod o hyd i cael rhagor o wybodaeth am sut i newid gosodiadau cwci eich porwr yn www.allaboutcookies.org.

Hefyd, gallwch ddiweddaru eich dewisiadau cwci drwy glicio ar y botwm “Gosodiadau Cwci” ar waelod tudalen hafan y Safle.

CYSYLLTU Â'R UDA

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Cwcis hwn, cysylltwch â ni yn https://www.thisisblythe.com/contact-us neu drwy'r post wedi'i gyfeirio at Attn: Legal, 2704 Thompson Ave, Alameda, California 94501, UDA.

Top

basged siopa

×