Fel y gwelir ar Forbes, BBC & The Guardian | LLONGAU AM DDIM!
Rydyn ni'n llongio ledled y byd. Prynu nawr!
Cynhyrchion 3000 + Blythe

Polisi Ad-dalu

FFURFLENNI

Mae ein polisi yn para am ddiwrnodau 30. Os yw diwrnodau 30 wedi mynd heibio ers eich pryniant, yn anffodus ni allwn gynnig ad-daliad neu gyfnewidiad i chi.

Er mwyn bod yn gymwys am ddychwelyd, ni ddylid defnyddio'ch eitem ac yn yr un amod a gawsoch chi. Rhaid iddo hefyd fod yn y pecyn gwreiddiol.

I gwblhau eich ffurflen, mae arnom angen derbynneb neu brawf o brynu.

Mae rhai sefyllfaoedd lle rhoddir ad-daliadau rhannol yn unig: (os yn berthnasol)
* Mae unrhyw eitem nad yw yn ei gyflwr gwreiddiol yn cael ei niweidio neu rannau ar goll am resymau, nid oherwydd ein gwall.
* Unrhyw eitem sy'n cael ei dychwelyd yn fwy na 30 diwrnod ar ôl ei dosbarthu

Nid ydym yn derbyn ffurflenni ar gyfer doliau Custom OOAK a doliau Premiwm Custom Blythe.

Ad-daliadau (os yn berthnasol)

Unwaith y bydd eich ffurflen yn cael ei derbyn a'i arolygu, byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch hysbysu ein bod wedi derbyn eich eitem a ddychwelwyd. Byddwn hefyd yn eich hysbysu o'r cymeradwyaeth neu wrthod eich ad-daliad.
Os cewch eich cymeradwyo, bydd eich ad-daliad yn cael ei brosesu, a bydd credyd yn cael ei gymhwyso'n awtomatig i'ch cerdyn credyd neu'r dull gwreiddiol o dalu, o fewn cyfnod penodol o ddyddiau.

Nid ydym yn derbyn ad-daliadau ar gyfer doliau Custom OOAK a doliau Premiwm Custom Blythe.

ad-daliadau hwyr neu ar goll (os yn berthnasol)

Os nad ydych wedi derbyn ad-daliad eto, gwiriwch eich cyfrif banc yn gyntaf.
Yna, cysylltwch â'ch cwmni cerdyn credyd, efallai y bydd yn cymryd peth amser cyn i'ch ad-daliad gael ei bostio'n swyddogol.
Cysylltwch â'ch banc nesaf. Yn aml mae rhywfaint o amser prosesu cyn i ad-daliad gael ei bostio.
Os ydych chi wedi gwneud hyn i gyd ac nad ydych wedi derbyn eich ad-daliad eto, cysylltwch â ni yn info@thisisblythe.com.

Eitemau gwerthu (os yn berthnasol)

Dim ond eitemau rheolaidd am bris y gellir eu had-dalu, yn anffodus ni ellir ad-dalu eitemau gwerthu. Nid ydym yn derbyn cansladau ar gyfer eitemau gwerthu yn ogystal â doliau Custom OOAK a Premium Custom Blythes.

Exchanges (os yn berthnasol)

Nid ydym yn cynnig cyfnewid.

Pe na bai'r eitem yn cael ei farcio fel rhodd pan gafodd ei brynu, neu os rhoddodd y rhoddwr anrheg orchymyn i'w hanfon i'w hunain yn ddiweddarach, byddwn yn anfon ad-daliad i'r rhoddwr rhodd ac fe fydd yn cael gwybod am eich dychwelyd.

Llongau

I ddychwelyd eich cynnyrch, dylech gysylltu â ni yn gyntaf. Yna, byddwch yn cael cyfeiriad dychwelyd.

Chi fydd yn gyfrifol am dalu am eich pen eich hun llongau costau dychwelyd eich eitem. Ni ellir ad-dalu costau llongau. Os ydych chi'n derbyn ad-daliad, bydd cost llongau dychwelyd yn cael eu tynnu o'ch ad-daliad.

Gan ddibynnu ar ble rydych chi'n byw, gall yr amser y gall gymryd eich cynnyrch cyfnewid i'ch cyrraedd chi amrywio.

Ewch i'n Diogelu prynwr dudalen.

© Hawlfraint y 2019. Cedwir pob hawl

Dyma Blythe
Blythe
BLYTHE. Gwneuthurwr a gwerthwr Blythe #1 y byd ers 1996. Porwch ein cynhyrchion yn awr.

Statws Diogelu DMCA.com

basged siopa

×