Dulliau talu

Am y dulliau talu

Mae cardiau PayPal a chredyd a gyhoeddir dramor yn dderbyniol wrth dalu ar thisisblythe.com.

Sut i dalu ar thisisblythe.com

  • PayPal
  • Cerdyn Credyd(VISA, MasterCard, JCB, Discover, Diners Club, American Express)
  • Taliad iDeal

yw'r ddau ddull talu sydd ar gael.

Ynglŷn â PayPal

Wrth dalu gyda PayPal, nid oes rhaid i chi greu cyfrif PayPal. Os oes gennych gyfrif PayPal eisoes, cewch eich ailgyfeirio i dudalen fewngofnodi PayPal.

Wrth ddefnyddio PayPal, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y dudalen talu i fynd ymlaen. Bydd dull PayPal yn cael ei ddewis ymlaen llaw er hwylustod i chi.

Am Gardiau Credyd

Wrth dalu gyda cherdyn credyd, byddwch yn defnyddio'r porth talu Stripe, fodd bynnag, nid oes angen i chi greu unrhyw gyfrif Stripe i gwblhau'r taliad.

Derbynnir VISA, Mastercard, JCB, Discover, Diners Club ac American Express.

Wrth ddefnyddio cerdyn credyd, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y dudalen talu i fynd ymlaen, a dewis Cerdyn Credyd (Stripe) i wneud taliad gyda'ch cerdyn credyd. Mae Stripe yn caniatáu i chi wneud taliad eich cerdyn credyd yn ddiogel.

Math o Gerdyn argaeledd
MasterCard Pob arian a gefnogir
Visa Pob arian a gefnogir
American Express USD, EUR, AUD, CAD, GPB, MXN, BRL, a mwy *
JCB AUD, JPY, TWD
Clwb Darganfod, Diners doler yr UDA

Ynglŷn â Thâl iDeal

iDEAL yw'r dull talu a ddefnyddir fwyaf eang yn y Yr Iseldiroedd. Mae tua 60% o siopwyr o'r Iseldiroedd yn ei ddefnyddio i dalu am eu pryniannau ar-lein. Mae'n ffordd ddibynadwy, ddiogel a chyfleus o dalu ar-lein. Mae cwsmeriaid yn trosglwyddo arian yn uniongyrchol o'u cyfrif banc trwy gynnyrch bancio ar-lein sydd ganddyn nhw. Mae hyn yn gwarantu taliad llwyddiannus na all y cwsmer ei wrthdroi. Mae banc y cwsmer yn gwarantu trafodiad diogel.
Gyda Thaliad iDEAL, gallwch wneud taliadau ar-lein mewn ffordd ddibynadwy, ddiogel a hawdd. Gwneir taliadau gan ddefnyddio’r ap bancio symudol neu amgylchedd bancio ar-lein eich banc eich hun. Mae iDEAL yn drosglwyddiad uniongyrchol ar-lein o'ch cyfrif banc i gyfrif banc entrepreneur.
Mae iDEAL yn cynnig rhai manteision dros ddulliau talu ar-lein eraill:
Nid oes angen i chi gofrestru na chofrestru ar gyfer y gwasanaeth. Gallwch ddefnyddio iDEAL yn uniongyrchol os ydych chi'n gwsmer mwyafrif Banciau o'r Iseldiroedd.
Gallwch ddefnyddio iDEAL yn ddiogel os oes gennych gyfrifon gyda'r banciau hyn: ABN AMRO, ASN Bank, bunq, ING, Knab, Moneyou, Rabobank, RegioBank, SNS, Svenska Handelsbanken, Triodos Bank, a Van Lanschot.

basged siopa

×