Llygaid Blythe Doll

sglodion blythe dollLlygaid yw gatiau personoliaeth person. Maent yn dangos beth sydd y tu mewn i rywun heb adael iddo / iddi ddweud unrhyw beth. Pan ddaw Llygaid dol blythe, nid yw'r achos yn wahanol i achos bod dynol. Maent yn cael llawer o bwysigrwydd oherwydd nid yn unig y maent yn dal nodweddion unigryw'r ddol, ond maent yn addo y syniad nad yw hyn yn ddol gyffredin. Mae hyn, boneddigion a boneddigesau, yn Blythe.

Heb unrhyw amheuaeth, y nodwedd orau yn y doliau Blythe yw llygaid dol Blythe. Addurniadau disglair enfawr, mewn lleoliad mor ofalus a chymhleth i roi golwg ar ddiniweidrwydd a harddwch. Ond nid dyna'r cyfan. Mae llinyn ynghlwm wrth gefn y pen ac os ydych chi'n ei dynnu mae'r llygaid yn cau mewn gwirionedd! Ac yna gallwch eu hagor eto. Felly gallwch lwyddo i wneud ei blink a thrwy hynny ei gwneud yn fwy bywiog! Ar ben hynny, mae'r llygaid mewn gwirionedd yn newid lliw a gall yr iris symud i le arall. Y dol mae ganddo bedwar lliw a lleoliad gwahanol sy'n rhoi golwg anhygoel iddo.

Ond nid dyna'r cyfan y gellir ei wneud. Mae gwahanol addurniadau ar gael yn hawdd a all roi golwg hollol newydd ar y ddol. Mae gennym y sbectol haul sydd ar gael mewn nifer fawr o arlliwiau. Mae cyfansoddiad y llygaid ar gael hefyd, i ychwanegu mwy o liw at nodwedd amrantu y doliau. Mae yna hefyd y clustdlysau, sy'n gwneud y ddol nid yn unig yn fwy tebyg i fywyd ond hefyd yn ychwanegu lliw at y syniad cyffredinol nad yw hwn yn ddol, sef Blythe!

Cymerwch sbectol haul dol Blythe fel enghraifft. Pan fydd y ddol yn eu gwisgo mae'n edrych yn fwy chwaethus a hyfryd. Maent yn rhoi golwg ffasiynol ac yn sicr yn troi llygaid doliau Blythe eraill! Mae'r sbectol yn mynd gyda gwahanol fathau o ffrogiau yn ogystal â bag llaw neis neu hyd yn oed fag post. Mae sbectol ar gael mewn nifer o wahanol liwiau y gellir eu harchebu ar-lein yn hawdd. Mae'r gwahanol liwiau hyn yn mynd gyda gwahanol fathau o ffrogiau ac yn ychwanegu sbeis at flas hyfrydwch y ddol.
Gan fod gan y ddol Blythe y nodwedd 'wink', mae cyfansoddiad winciau ar gael yn hawdd hefyd.

Bydd gwahanol liwiau yn ychwanegu at wisgo'r ddol ac yn gwneud iddi edrych yn unigryw. Ar ben hynny, mae'n gyfle i chi adael eich creadigrwydd a defnyddio nifer o liwiau gwahanol i wneud eich dol yn edrych yn berffaith. A phan gewch chi wneud hynny, gwnewch y ddol blink i roi golwg syfrdanol iddi. Un braidd yn boeth y gallwn ei ychwanegu!

Ar ben hynny, mae gennych chi hefyd y clustdlysau dol. Ar gael mewn gwahanol feintiau a siapiau, maent yn rhoi golwg ffasiynol i'r ddol. Maent yn mynd gydag amrywiaeth eang o ffrogiau a bagiau llaw. Mae rhai pobl hyd yn oed yn hoffi gwneud yn siŵr bod yn rhaid i'r esgidiau maent yn eu prynu fynd gyda'r clustdlysau mewn ffordd y mae'r ddau ohonynt yn cwblhau ei gilydd!

Mae nifer fawr o ategolion yn bresennol a fydd yn gwella delwedd y ddol. Mae'r ategolion hyn yn mynd yn hawdd gyda ffrogiau eraill, esgidiau, sandalau ac ategolion eraill hefyd. Ar ben hynny, nid yw'r ategolion hyn mor anodd eu canfod oherwydd y rhyngrwyd. Felly fy nghyngor i chi yw mynd ar-lein a chael gafael ar ychydig o bethau cyn gynted â phosibl. Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny ac yna gadewch i chi dychymyg rhedeg yn wyllt. Wedi'r cyfan, nid yw'n ddol gyffredin sydd gennych yn eich llaw, mae'n Blythe!

Tanysgrifiwch i'n rhestr i ennill Blythe!

* indicates ofynnol

basged siopa

×