Llinell Amser Esblygiad Doliau Blythe

  • 1972 Kenner - doliau edrych y 70au
  • Ffatri TBL 2000 - rhannau yr oedd gweithwyr yn eu cymryd a'u hail-ymgynnull
  • 2001 BL - Neo Blythe llygaid a choesau posable, llygaid boggled, rhai wynebau matte
  • EBL 2002 - Blythe Ardderchog - coesau positif, heb lygaid meddal mwyach - syllu llygaid meddalach
  • SBL 2004 - Llygaid disglair uwch ac yn seiliedig ar ddyluniad Kenner gwreiddiol
  • 2006 BBL - Radiance Blythe - wyneb mwy plentynnaidd a phen wedi'i addasu
  • FBL 2009 - Blythe Tecaf - bochau llawnach, croen lled-matte, disgyblion llygaid mwy
  • RBL 2013 - Radiance Blythe Plus - addasiadau bach i blastig wyneb ac deneuach
  • 2014 FG - Model Girl Girl - fersiwn ffatri fodern
  • 2019 PBL - Dolliau Blythe Premiwm Set Lawn - doliau newydd o ansawdd gwell, rhai gyda gwefusau cerfiedig a llygaid cysglyd yn ymddangos 

basged siopa

×