Dulliau talu

Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau talu i wneud eich profiad siopa gyda ni yn hawdd ac yn gyfleus. Rydym yn derbyn PayPal a chardiau credyd fel ein prif opsiynau talu. Fodd bynnag, rydym yn deall ei bod yn well gan rai cwsmeriaid ddefnyddio dulliau talu amgen. Felly, rydym hefyd yn derbyn Google Pay a Link Express trwy ddull cerdyn credyd.

Opsiynau talu ar gael

Cyfarwyddiadau ar gyfer pob dull talu:

Cardiau Credyd:

  1. Dewiswch yr opsiwn "Cerdyn Credyd" wrth y ddesg dalu
  2. Cliciwch “Gorchymyn Cwblhau” i symud ymlaen i dalu â cherdyn
  3. Rhowch eich gwybodaeth cerdyn credyd wrth borth Stripe
  4. Adolygwch eich manylion talu a chliciwch ar “Talu”

PayPal:

  1. Dewiswch yr opsiwn "PayPal" wrth y ddesg dalu
  2. Cliciwch “Gorchymyn Cwblhau” i dalu ar Paypal
  3. Mewngofnodwch i'ch cyfrif PayPal, neu talwch fel Gwestai
  4. Adolygwch fanylion eich archeb a chliciwch "Talu" neu "Parhau"

Diogelwch a Preifatrwydd

Rydym yn deall bod diogelwch a phreifatrwydd eich gwybodaeth bersonol yn hollbwysig. Dyna pam yr ydym yn defnyddio pyrth talu trydydd parti yn unig megis Streip ac Paypal i brosesu eich taliadau. Mae gan y pyrth talu hyn fesurau diogelwch datblygedig ar waith i amddiffyn eich gwybodaeth rhag twyll a lladrad hunaniaeth. Mae eich gwybodaeth talu wedi'i hamgryptio a'i throsglwyddo'n ddiogel i'r porth talu i'w phrosesu. Nid ydym yn storio unrhyw ran o'ch gwybodaeth talu ar ein gweinyddion.

Cwestiynau Cyffredin:

Q: A oes unrhyw ffioedd cudd?
A: Nid oes unrhyw ffioedd ychwanegol am ddefnyddio unrhyw un o'r opsiynau talu a gynigiwn.

Q: A allaf dalu gyda cherdyn debyd?
A: Gallwch, gallwch dalu gyda cherdyn debyd cyn belled â bod ganddo logo Visa neu Mastercard arno.

Q: A allaf dalu gydag archeb arian neu siec?
A: Nid ydym yn derbyn taliad trwy archeb arian neu siec ar hyn o bryd.

Q: A allaf dalu gyda Google Pay neu Link Express?
A: Gallwch, gallwch dalu gyda Google Pay neu Link Express. Yn syml, dewiswch y dull “Cerdyn Credyd” wrth y ddesg dalu i fynd ymlaen i'r porth talu Stripe, a chliciwch ar y dull talu a ffefrir.

Q: A allaf ddefnyddio dulliau talu lluosog ar gyfer un pryniant?
A: Na, dim ond un dull talu yr ydym yn ei dderbyn fesul pryniant.

Q: Pa mor hir mae'n ei gymryd i'm taliad gael ei brosesu?
A: Gall amseroedd prosesu taliadau amrywio yn dibynnu ar y dull talu a ddefnyddir. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o daliadau'n cael eu prosesu o fewn eiliadau.

Q: Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn dod ar draws gwall wrth wneud taliad?
A: Os byddwch yn dod ar draws gwall wrth wneud taliad, cysylltwch â'r tîm cymorth cwsmeriaid am gymorth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am ein dulliau talu neu os cewch unrhyw broblemau yn ystod y broses desg dalu, os gwelwch yn dda cysylltwch â ein tîm cymorth cwsmeriaid. Rydyn ni yma i'ch helpu chi i wneud eich profiad siopa gyda ni mor llyfn â phosib. Diolch am ddewis This Is Blythe!

Ewch ymlaen i'ch Siopa Cart yn awr.

This Is Blythe Tîm ❤️

Top

basged siopa

×