Blythe Doliau fel Buddsoddiadau ar gyfer y Dyfodol

Unigrwydd a Blythe nid yw yn ei syllu yn dawel ond yn dreiddgar. Blythe Mae doliau wedi'u cynllunio'n ofalus ac felly maent yn wrthrychau celf ynddynt eu hunain. Dyna pam Blythe Mae doliau felly casgladwy and seek after : dim dau customdoliau ized yr un peth. Dros amser, mae'r gwreiddioldeb hwn wedi caniatáu Blythes i gyrraedd prisiadau enfawr ar y farchnad.

Dim ond trwy'r 21 y bydd y twf hwn mewn gwerth yn parhaust ganrif a thu hwnt fel Blythes dod yn fwyfwy poblogaidd ym mhob gwlad. Rydym yn gwerthu doliau bob dydd mewn mannau fel llawer-ffwng fel yr Eidal ac Ecwador, Sweden a'r Unol Daleithiau, yr Almaen ac Awstralia, Hong Kong a Chanada, Ffrainc a Periw, United Kindom a Costa Rica, ac nid yw'r duedd yn arafu.

Blythe Roedd doliau yn cael eu rhagweld yn yr Unol Daleithiau, ond mewn gwirionedd y Japaneaid a ddaeth â nhw yn ôl yn fyw eto yn y 1990au gyda chymorth cynhyrchydd teledu Americanaidd, Gina Garan. Heddiw, gall doliau gwreiddiol o'r 1970au nôl prisiau difrifol. Ond peidiwch â phoeni bod y rhagflaenwyr cynnar hyn yn rhy anodd i'w caffael neu allan o'u cyrraedd i'r rhai heb ffortiwn bach yn gorwedd o gwmpas. Unrhyw modern gweithgynhyrchu Blythe Gall dol fod customized, naill ai gennym ni neu gennych chi ac mewn cyfnod o ddegawd neu lai gall triphlyg mewn gwerth i fod yn werth rhai miloedd o ddoleri.

Cymerwch gip ar ein doliau er enghraifft. A. custom Blythe Dol heb ddillad, ar gyfartaledd, yn nodweddiadol yw $ 99.99 tra bod One-of-A-Kind (OOAK) wedi'i addasu'n llawn. Custom Blythe Doll yn amrywio o $599.99 ac uwch. Gallwch greu'r gwerth hwn trwy customizing dol eich hun. Neu gallwch brynu Dol OOAK a gadael iddo werthfawrogi wrth i'r galw ledled y byd barhau i dyfu a thyfu. Blythe Roedd doliau unwaith yn gymuned arbenigol a bron â chwlt ac mae'r casglwyr a'u prynodd wedi gweld y twf drostynt eu hunain. Felly mae'n ddoeth prynu dol nawr cyn iddyn nhw ffrwydro i'r brif ffrwd.

Prynu a Blythe ar gyfer y dyfodol hefyd yn ei gwneud hi'n etifedd. A hardd ac yn ofalus customized Blythe Mae dol yn rhywbeth i'w gadw yn y teulu a'i drysori yn ogystal â'i roi fel anrhegion. Po fwyaf Blythes crefft, po fwyaf eang a chreadigol y daw eich sgiliau fel eich Casgliad a'r gymuned yn tyfu'n organig ac yn esbonyddol.

Mae yna lawer o fuddion i gasglu. Buddsoddiadau yn nid bron iawn am y gwerth ariannol maen nhw'n ei adeiladu. Dylai buddsoddi ymwneud hefyd syniadau ac prosiectau sy'n ystyrlon ac yn bersonol. Yng nghanol y pandemig coronafirws, mae mathau traddodiadol o fuddsoddi wedi datgelu’n sydyn pa mor ansefydlog ac ansicr y gallant fod. Yn yr amseroedd anodd hyn, mae pobl yn ddoeth edrych tuag at gerbydau amgen fel collectibles, nid yn unig fel hobïau ac am oriau o, ond fel asedau ymarferol a chreadigol a fydd yn gwerthfawrogi'n gyflym wrth i'r farchnad dyfu.

Os yw hyn yn swnio'n ddelfrydol i chi, ewch ymlaen a phori trwy ein mawr casgliad o Blythe Dolls, a gweld pa werth mawr y gall eich dewis ddod.

Am yr awdur

Cyfarfod Jenna Anderson, y swynol Customer Gwasanaeth Swynol a Blythe aficionado ddol yn This Is Blythe. Gyda'i hangerdd dros bob peth Blythe a sgiliau cyfathrebu eithriadol, Jenna guides customwyr i'w doliau perffaith wrth grefftio postiadau blog hudolus sy'n swyno'r Blythe cymuned. Adnabyddir yn annwyl fel y "Blythe Whisperer," ei hymroddiad, ei harbenigedd, a'i chariad at Blythe mae doliau yn ei gwneud hi'n aelod amhrisiadwy o'r tîm. Y tu allan i'r gwaith, mae creadigrwydd Jenna yn ymestyn i ategolion doliau bach, ffotograffiaeth, a chelf a chrefft, gan ysbrydoli'r rhai o'i chwmpas. Darllenwch fwy am daith gyfareddol Jenna ym myd Blythe doliau yma.

Dilynwch Jenna Anderson ar:
Instagram: @thisisblytheJenna
Darlleniadau Da: Proffil bio
Tanysgrifio

* indicates ofynnol
basged siopa

×