Crochet Blythe Doll

crosio dol blytheMae pen a llygaid mawr sy'n newid lliw yn ddramatig wrth dynnu llinyn yn bethau sy'n gwneud doliau Blythe yn sefyll allan o'r gweddill yn y byd sydd ohoni. Mae gan ddol Blythe ffordd o swyno unrhyw un trwy ei edrychiad llwyr. Boed y Benjamin Anirul, Prif Swyddog Gweithredol Leo Toy o Bangkok neu ferch ifanc sydd am ddolio, mae dol Blythe yn ddol y mae'n rhaid ei gael. Ond nid yw doli Blythe yn dod ag un golwg yn unig. Mae crotchet dol blythe yn sicrhau eich bod yn cael gweld eich doliau mewn nifer o ffyrdd gwahanol, un yn well na'r llall. Mae Blythe doll crotchet nid yn unig yn gwneud i'r ddol edrych yn dda, ond mae'n rhoi anwyldeb newydd i'r perchennog gyda phen anferthol.

Mae gan gasglwyr doliau Blythe nifer o ddoliau bob amser yn aros am ddillad newydd. Mae dychymyg, gyda lliwiau gwyllt yn cael eu rhyddhau wrth i blant gael eu dwylo ar y crostau newydd. Maent yn gwisgo'r ddol i fyny mewn nifer o ffyrdd gan ddisgleirio ar bob golwg newydd y mae'r ddol yn ei darparu gyda phob gwisg neu bwrs newydd. Nid breuddwyd gyda doliau Blythe yn unig yw cwpwrdd dillad manwl. Mae nifer o ffrogiau ac ategolion eraill ar gael yn hawdd ar-lein a gellir eu prynu am brisiau rhesymol. Mae rhai pobl sy'n teimlo eu bod am ddechrau crosio eu doliau eu hunain fel arfer yn dechrau gyda leinin a phatrwm syml a hawdd. Mae'r syniad hwn nid yn unig yn arbed arian ac amser, ond mae hefyd yn rhoi defnydd cynhyrchiol i'r amser.
Dylid nodi mai bagiau cefn yw'r peth 'allan' nawr mai bagiau post yw'r peth 'mewn' ar hyn o bryd. Maent nid yn unig yn gwneud i'r doliau edrych yn well ond maent hefyd yn darparu affeithiwr i amrywiaeth eang o ffrogiau sy'n gwneud rhan bwysig o'r dychymyg. Mae'r bagiau llawer mwy a gwell hyn yn cael eu cydbwyso â nifer o wahanol bethau gan gynnwys sandalau ac esgidiau.

Ond mae yna bobl allan yno a fyddai'n dal i ffafrio bagiau post i fagiau post, gan eu bod o'r farn bod y bagiau newydd yn eu gwneud yn edrych yn fwy ffasiynol, cain a mwy ffasiynol. Mae'r bagiau llaw yn mynd gyda nifer o ffrogiau ac nid yn unig yn ychwanegu swyn at y ddol ond hefyd yn darparu affeithiwr ardderchog gydag amrywiaeth eang o ffrogiau.
O ran yr hetiau, byddai un yn cytuno nad yw'r pethau hynny byth yn mynd allan o steil. Mae'r het sgert uchaf wedi'i gosod â llaw mewn crosio hefyd yn mynd gydag amrywiaeth eang o ffrogiau ac yn ychwanegu mwy o sbeis at flas hyfrydwch yng ngolwg y ddol. Mae'r hetiau'n creu personoliaeth newydd yn y ddol ac yn ei gwneud yn fwy ffasiynol nag o'r blaen.

Ond dim ond y pethau y gallwch chi gael gafael arnynt yn y rhain yw'r rhain siopa. Os ydych chi am ryddhau'ch sgiliau creadigol, beth am gael gafael ar nodwydd a rhywfaint o edau, ac yna gadael i'ch dychymyg redeg yn wyllt. Gallwch ddod o hyd i amrywiaeth eang o batrymau, yr ydych chi'n meddwl sy'n edrych orau ar eich dol. At hynny, nid oedd gwneud eich gwaith eich hun mor hawdd cyn bod canllawiau ar gael yn hawdd ar y rhyngrwyd i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau eich hun ac mewn ffordd sy'n gwneud eich mam-gu yn falch iawn ohonoch chi! Ond ar ddiwedd y dydd, mae'n ymwneud â chael dol Blythe a'i wneud yn edrych yn wahanol nag o'r blaen! A pha ffordd well na mynd a chael rhywbeth newydd Crosio Blythe Doll!

Tanysgrifiwch i'n rhestr i ennill Blythe!

* indicates ofynnol

basged siopa

×