Blythe Dolls: Y Byd Delfrydol ar gyfer Creaduriaid a Chasglwyr

Customizing Blythe Mae doliau yn weithgaredd hynod werth chweil. Nid oes llawer o hobïau yn dod â chymaint o foddhad a hapusrwydd. Fodd bynnag, nid yw'n dasg i'w chyflawni'n ysgafn. Felly dysgwch gymaint ag y gallwch am y broses cyn i chi ddechrau addasu Doliau Blythe.

Here are the four key areas for customizing:

Wyneb a gwedd: Gellir gwneud cais am golur Neo Blythe Dolls ac er bod gorffeniad sgleiniog ar wynebau rheolaidd Blythe, gellir newid hyn trwy dywodio ac ail-baentio o'r newydd, neu trwy gymhwyso chwistrell gorffeniad matte. Dull mwy uchelgeisiol yw newid edrychiad a siâp yr wyneb yn llwyr, yn enwedig trwy newid y trwyn a'r gwefusau. Cyflawnir hyn trwy gerflunio a cherfio gyda rhai offer sylfaenol gan gynnwys llifanu Dremel, a chlai polymer.

llygaid: Blythe’s most distinctive features are her colorful and reflective eyes. Eye chips in a wide range of colors and textures can be either bought or made. With a bit of technique, these eye chips can be inserted in Blythe’s head so that her mood and gaze can change according to her setting.

Clothes and accessories: As well as dresses and tops, there is an extensive market for Blythe shoes, sneakers, bags, hats, scarves and jewelry. There are vintage, fantasy and futuristic clothes. And if you can’t find the designs you had in mind, why not make them? You can sew or knit your own outfits from a variety of patterns online.

gwallt: High level customizers may remove the top of the doll’s head and reroot hair through the scalp. You can also buy quality fiber wigs in different colors and styles: from chunky bangs and long straight locks, to short bobs and curly cuts.

Crefft

Os ydych chi eisiau addasu dol ac rydych chi'n teimlo y gallwch chi ei wneud heb unrhyw broblemau mawr ar ôl dysgu popeth am Blythes, yna lluniwch gynllun fesul cam a dechrau cyn cychwyn. Os ydych chi'n mynd yn sownd ar unrhyw adeg, mae gan YouTube ddwsinau o diwtorialau defnyddiol i'ch tywys. Y gyfrinach yw sicrhau bod eich gweledigaeth ar gyfer y ddol yn hollol glir yn eich meddwl ac ar bapur. Yn enwedig os ydych chi'n ceisio'r gwaith anodd o ail-lunio'r wyneb, cymerwch amser i grisialu'r edrychiad gyda lluniadau felly mae llawer llai o elw ar gyfer gwall.

Building Blythe Dolls is not for the faint hearted. Attention to detail is everything. It’s a fiddly and nimble process and at times painstaking, but it is immensely enjoyable and satisfying.

Blythe Dolls represent a whole world of learning and creativity, and that’s the fun of it. Each doll is an exciting new challenge for customizers to hone their skills, realize their ideas and develop their art.

One of the best things about Blythe Dolls is that you also belong to an international community of like-minded creators, where you can obtain all kinds of ideas and inspiration. Blythe Dolls are a social experience as much as they represent the dedicated work of focused artisans.

Y peth gwych am grefftio’r doliau ac adeiladu hardd ac ystyrlon Casgliad yw ei fod yn hynod therapiwtig. Mae'n ymddangos nad yw'r oriau diddiwedd a dreulir yn eich stiwdio yn cynnwys unrhyw amser o gwbl pan fyddwch chi'n cael eich amsugno ac, yn eich parth, yn gweithio gyda sylw a ffocws.

What truly makes people truly happy in life is the feeling you get from making continual progress in meaningful work with regular rewards. Blythe Dolls are perfect for this. There’s a real sense of pride and achievement involved, and that feeling is a lasting one.

ffotograffiaeth

Y peth nesaf i feddwl amdano yw'r gwahanol olygfeydd rydych chi eisiau gwneud ynddynt llun eich Blythe Doll. Mae'ch ffrindiau yn ogystal â'r byd ehangach, yn mynd i weld eich creadigaethau trwy eich egin ffasiwn, felly byddwch chi am gael rhai ergydion gwirioneddol wych. Gofynnwch i'ch hun, pa wahanol wisgoedd ydych chi am i'ch Blythe Doll fod yn eu gwisgo? Ble ydych chi am iddi fynd? Ac efallai mai'r cwestiwn allweddol yw: beth stori ydych chi am iddi ddweud? Rhowch ryw gymeriad iddi.

These days, the quality of phone cameras is quite high, and you can achieve a lot with a standard phone. But it’s also worth experimenting and getting familiar with a more advanced camera as well as learning about the aspects and principles of good photography. Of course, that’s a whole other art form in itself, but the payoffs are there in terms of the professional looks you can achieve.

Celf a Gwyddoniaeth

Paentiadau 'Big Eyes' yr artist Americanaidd, Margaret Keane o'r 1960au oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer Blythe Dolls gwreiddiol y 1970au, a ragwelwyd gan y dylunydd teganau Allison Katzman. Daeth lluniau syfrdanol Keane o blant forlorn â llygaid rhy fawr yn eithaf poblogaidd am gyfnod ac mae edrychiad tebyg i waif Blythe Dolls yn dod yn naturiol o'r esthetig hwnnw.

Production of the prototypical Blythe Dolls started in 1972, but the Kenner toy company swiftly discontinued the line as the dolls’ quirky looks had the opposite effect on children as intended: they scared them. The cuteness that radiates from Blythe Dolls and the deep gaze of their all-encompassing eyes, is for many small children just a bit too eerie.

Mae gan faes roboteg ffenomen debyg o'r enw Cwm Uncanny. Mae hwn yn ymateb emosiynol sy'n cael ei achosi pan mae creadigaeth debyg i fodau dynol, yn enwedig wyneb y greadigaeth honno, ychydig yn rhy lifelike ac yn rhoi teimlad o anesmwythyd i'r arsylwr ac yn annog i dynnu'n ôl. Mae'n ymddangos i rai plant o oedran penodol, mae tebygrwydd Doll Blythe yn bendant yn meddiannu rhan cafn y dyffryn aflan hwn, tra bod oedolion yn ddieithriad yn cael eu tynnu atynt.

The reality of Blythe Dolls is that they can be creepy, goth, punk as much as they can be hipster or elegant or indeed any style you want them to be. They are a blank canvas for you to work your magic.

But overwhelmingly, the attributes of Blythe Dolls are both charm and cuteness, with just the right infant proportions of high forehead to small chin, exceptionally big doe eyes, tiny mouth and nose, all in contrast to their relatively shortened limbs. Nature has put a premium on cuteness, which brings out feelings of affection and caregiving in us. And that is what Blythe Doll fanatics all have in common: they care about their dolls and put in so much effort and attention to detail that few hobbyists can match their level of dedication.

Poblogrwydd

Sbardunodd ffotograffydd a chynhyrchydd o Efrog Newydd o'r enw Gina Garan adfywiad Blythe Dolls a welwn heddiw. Ei llyfr, This is Blythe, a gyhoeddwyd yn 2000, oedd y cyntaf o'i fath i arddangos Blythe Dolls ac arweiniodd at don o ddiddordeb, yr oedd ei lledaeniad ledled y byd. Mae'r atgyfodiad hwn yn cynrychioli stori ryfeddol i'r doliau ar ôl 30 mlynedd yn yr anialwch diwylliannol heb fawr mwy na chilfach yn dilyn gan gynnwys enwogion.

A year after the release of the book, Japanese toy maker, Takara, began producing the new generations of Blythe Dolls, which are sold today increasingly large numbers. Meanwhile the much sought after American-made 1970s dolls now fetch enormous prices on the market.

Yn dilyn clod llyfr arloesol Gina Garan, y gwaith nesaf, Arddull Blythe, yn 2005, fe ddangosodd ei doliau mewn dros gant o wahanol wisgoedd a ddyluniwyd gan brif dai ffasiwn y byd, gan gynnwys Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Issey Miyaki a Prada.

Of course, today there are dozens of Blythe Doll books and websites and through multiple social media channels, everyone can showcase their dolls to the world, further accelerating their familiarity and mainstream adoption.

Buddsoddi

Nid dim ond artistig yn unig yw Blythe Dolls hobi. Maent hefyd yn un ymarferol yn ariannol. Mae nifer y selogion Blythe Doll yn tyfu trwy'r amser, tra bod cyflenwad y doliau'n gyfyngedig gan fod addasu yn cymryd amser ac ymdrech. Mae hyn yn golygu ein bod ond yn mynd i weld gwerthoedd yn parhau i godi.

Nid yw pob selogwr yn addasydd naturiol, wrth gwrs, ac os nad ydych chi am fynd i lawr y llwybr addasu oherwydd nad oes gennych amser neu oherwydd ei fod yn dasg frawychus, yna mae'n werth ystyried prynu a Custom Blythe Doll Doll Blythe OOAK neu “un-o-fath”. Mae OOAKs yn ddoliau wedi'u haddasu'n broffesiynol ac yn annibynnol o ansawdd uchel sy'n dod mewn ystod bron yn anfeidrol o edrychiadau. Mae OOAKs yn cynrychioli gwerth rhagorol ar gyfer y dyfodol gan eu bod i gyd yn unigryw ac wedi'u styledio'n arbennig o dda.

Mae yna rai gwerthoedd sy'n gynhenid ​​wrth greu a casglu Blythe Dolls. Os ydych chi'n bwriadu addasu, mae Blythe Dolls yn rhoi'r rhyddid hwnnw i chi, ac os ydych chi'n bwriadu casglu, maen nhw'n rhoi'r boddhad i chi sy'n dod gyda hynny. Mae Blythe Dolls yn ymwneud â chariad at arddull, at ffasiwn ac, yn naturiol, eu hapêl giwt. Ond hefyd, maen nhw'n fath o ddihangfa. Maent yn cynrychioli rhyddid mewn sawl ffordd, ac maent yn ymwneud â delfrydio bywyd. Dyna pam mae cymaint yn wallgof am Blythe Dolls. Dyna pam rydyn ni'n wallgof amdanyn nhw, a dyna pam y byddwch chi'n cael yr un mwynhad ganddyn nhw hefyd! Siopa ein Cynhyrchion Blythe nawr!

basged siopa

×