Blythe Dolls fel Buddsoddiadau ar gyfer y Dyfodol

Unigrwydd a Blythe nid yn unig yn ei syllu placid ond treiddgar. Mae Blythe Dolls wedi'u cynllunio'n ofalus ac o'r herwydd, maent yn wrthrychau celf ynddynt eu hunain. Dyna pam mae Blythe Dolls mor casgladwy a cheisir amdanynt: nid oes yr un ddau ddol wedi'u haddasu yr un peth. Dros amser, mae'r gwreiddioldeb hwn wedi caniatáu i Blythes gyrraedd prisiadau enfawr ar y farchnad.

Dim ond trwy'r 21 y bydd y twf hwn mewn gwerth yn parhaust ganrif a thu hwnt wrth i Blythes ddod yn fwy a mwy poblogaidd ym mhob gwlad. Rydym yn gwerthu doliau bob dydd mewn lleoedd fel llawer-ffwng fel yr Eidal ac Ecwador, Sweden a'r Unol Daleithiau, yr Almaen ac Awstralia, Hong Kong a Chanada, Ffrainc a Periw, United Kindom a Costa Rica, ac nid yw'r duedd yn arafu.

Rhagwelwyd Blythe Dolls yn yr Unol Daleithiau, ond y Japaneaid a ddaeth â nhw'n ôl yn fyw eto yn y 1990au gyda chymorth y cynhyrchydd teledu Americanaidd, Gina Garan. Heddiw, gall doliau gwreiddiol o'r 1970au nôl prisiau difrifol. Ond peidiwch â phoeni bod y cyn-filwyr cynnar hyn yn rhy anodd eu caffael neu allan o gyrraedd y rhai heb ffortiwn fach yn gorwedd o gwmpas. Gellir addasu unrhyw Ddol Blythe a weithgynhyrchir yn fodern, naill ai gennym ni neu gennych chi ac ymhen degawd neu lai gall dreblu mewn gwerth i fod yn werth sawl mil o ddoleri.

Cymerwch gip ar ein doliau er enghraifft. A. Doll noeth Blythe, ar gyfartaledd, yn nodweddiadol yw $ 99.99 tra bod One-of-A-Kind (OOAK) wedi'i addasu'n llawn. Custom Blythe Doll yn amrywio o $ 599.99 ac uwch. Gallwch greu'r gwerth hwn trwy addasu dol eich hun. Neu gallwch brynu Doll OOAK a gadael iddo werthfawrogi wrth i'r galw ledled y byd barhau i dyfu a thyfu. Ar un adeg roedd Blythe Dolls yn gymuned arbenigol a bron fel cwlt ac mae'r casglwyr a'u prynodd wedi gweld y twf drostynt eu hunain. Felly mae'n smart prynu dol nawr cyn iddyn nhw ffrwydro i'r brif ffrwd mewn gwirionedd.

Mae prynu Blythe ar gyfer y dyfodol hefyd yn ei gwneud hi'n heirloom. Mae Blythe Doll hardd sydd wedi'i addasu'n ofalus yn rhywbeth i'w gadw yn y teulu a'i drysori yn ogystal â'i roi fel anrhegion. Po fwyaf o Blythes rydych chi'n eu crefft, y mwyaf eang a chreadigol y daw'ch sgiliau fel eich Casgliad a'r gymuned yn tyfu'n organig ac yn esbonyddol.

Mae yna lawer o fuddion i gasglu. Buddsoddiadau yn Nodyn bron iawn am y gwerth ariannol maen nhw'n ei adeiladu. Dylai buddsoddi ymwneud hefyd syniadau a prosiectau sy'n ystyrlon ac yn bersonol. Yng nghanol y pandemig coronafirws, mae mathau traddodiadol o fuddsoddi wedi datgelu’n sydyn pa mor ansefydlog ac ansicr y gallant fod. Yn yr amseroedd anodd hyn, mae pobl yn ddoeth edrych tuag at gerbydau amgen fel collectibles, nid yn unig fel hobïau ac am oriau o, ond fel asedau ymarferol a chreadigol a fydd yn gwerthfawrogi'n gyflym wrth i'r farchnad dyfu.

Os yw hyn yn swnio'n ddelfrydol i chi, ewch ymlaen a phori trwy ein mawr casgliad o Ddoliau Blythe, a gweld pa werth mawr y gall eich dewis ddod.

basged siopa

×