×

Podmínky

Poskytujeme služby vztahují se na ni upozorněními, termínů a podmínek stanovených v této smlouvě. Kromě toho budete dodržovat pravidla, zásady, politiky, termíny a podmínky vztahující se k těmto službám před jejich použitím. Vyhrazujeme si právo změnit tyto stránky a tyto podmínky kdykoliv.

Než budete pokračovat, přečtěte si tuto smlouvu, protože přístup, prohlížení, či jinak pomocí webu naznačují svůj souhlas s podmínkami v této smlouvě.

Nesmíte nahrávat, distribuovat nebo jinak publikovat prostřednictvím těchto stránek jakýkoliv obsah, informace, nebo jiný materiál, který (a) obsahuje nějaké chyby, viry, červy, poklopů, trojské koně nebo jiný škodlivý kód nebo vlastnosti; (B) je urážlivé, výhružné, urážlivé, obscénní, neslušné, pornografické, diskriminační, nebo by to mohlo vést k jakékoli občanské či trestní odpovědnosti podle zákonů USA nebo zákonů jakékoliv jiné zemi, která se mohou vztahovat; nebo (c) porušuje nebo porušuje autorskými právy, patenty, ochranné známky, servisní známky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva jakékoli osoby.  www.thisisblythe.com vám může dát identifikaci účtu a heslo, které vám umožní přístup a používat určité části těchto stránek. Pokaždé, když používáte heslo nebo identifikaci, se považují za osoby oprávněné k přístupu a používání těchto stránek v souladu s podmínkami této dohody, a  www.thisisblythe.com nemá žádnou povinnost vyšetřit příčinu takového přístupu nebo použití těchto stránek.

Přijetím těchto Všeobecných podmínek prostřednictvím svého používání těchto stránek potvrzujete, že jste 18 let nebo starší. Pokud je vám méně než 18 let použijte tento web pouze pod dohledem rodičů nebo zákonného zástupce. V souladu s podmínkami této smlouvy tímto uděluje omezenou, odvolatelnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k přístupu a užívání těchto stránek tím, že zobrazuje jej na svém internetovém prohlížeči pouze za účelem nákupu a ne pro jakýkoli komerční použití nebo použití jménem jakékoli třetí strany, s výjimkou případů výslovně povolených  www.thisisblythe.com dopředu. Jakékoliv porušení této dohody bude mít za následek okamžité odnětí licence udělené v tomto odstavci bez předchozího upozornění.

Pokud to naše společnost předem výslovně nepovolí, všechny materiály, včetně obrázků, textu, This Is Blythe Hodnocení, ilustrace, návrhy, ikony, fotografie, programy, hudební klipy nebo stažené soubory, videoklipy a psané a jiné materiály, které jsou součástí tohoto webu (souhrnně „Obsah“), jsou určeny výhradně pro osobní, nekomerční použití. Nesmíte komerčně využívat žádné informace uvedené na Stránkách ani používat Stránku ve prospěch jiného podnikání. Vyhrazujeme si právo odmítnout službu, ukončit účty a/nebo zrušit objednávky podle vlastního uvážení, včetně, bez omezení, pokud se domníváme, že customToto chování porušuje platné zákony nebo poškozuje naše zájmy. Nesmíte reprodukovat, distribuovat, zobrazovat, prodávat, pronajímat, přenášet, vytvářet odvozená díla, překládat, upravovat, zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat nebo jinak využívat tuto stránku nebo jakoukoli její část, pokud to naše společnost výslovně písemně nepovolí. .

Budete výhradně zodpovědní za veškeré přístup a používání těchto stránek ze strany kohokoliv, kdo používá heslo a identifikaci původně přidělena na vás, zda takový přístup a používání těchto stránek je či není ve skutečnosti je vámi autorizovaná, včetně bez omezení, všechny komunikační a přenosů a veškeré závazky (včetně mimo jiné finanční závazky) vzniklé na základě tohoto přístupu nebo použití. Jste výhradně odpovědné za ochranu bezpečnosti a důvěrnosti hesla a identifikace přiřazené k vám. Vy neprodleně oznámí  www.thisisblythe.com o neoprávněném použití vašeho hesla či identifikace zvířat nebo jakéhokoli jiného porušení nebo hrozícího porušení bezpečnosti těchto internetových stránek.

Vrchní část

Nákupní košík

×